Proteusova jama z Vivarijem

Zvezda med prebivalci Postojnske jame je seveda človeška ribica – Proteus anguinus, a zanimivih prebivalcev kraškega podzemlja je še veliko več. Raziskovalci ocenjujejo, da Postojnska jama nudi zavetje več kot 150 živalskim vrstam. Nekatere najbolj zanimive lahko podrobneje spoznate v Proteusovi jami z Vivarijem.

Postojnska jama je zibelka posebne veje biološke znanosti – speleobiologije. Za rojstni datum nove znanosti štejemo leto 1831, ko je Postojnčan Luka Čeč v Postojnski jami našel hroščka drobnovratnika (Leptodirus hochenwarti). Kmalu so raziskovalci odkrili in popisali desetine novih vrst živali, ki so razmeram v jami tako prilagojene, da zunaj nje ne morejo preživeti.

Proteusova jama – Vivarij se nahaja v Rovu novih podpisov, 50 metrov od vhoda v Postojnsko jamo. Sestavljata ga dva dela – raziskovalni in razstavni. Raziskovalni del, tako imenovani laboratorij, služi znanstvenemu delu in raziskovanju. Speleobiološka razstava v razstavnem delu pa obiskovalcem jame atraktivno predstavi temeljne pojme krasoslovja in speleobiologije, posebnosti podzemeljskega okolja ter najznačilnejše predstavnike naših jamskih živali. Največ pozornosti je posvečene človeški ribici.

Človeška ribica (Proteus anguinus)

Človeška ribica je največja med jamskimi živalmi, saj v dolžino meri od 25 do 30 centimetrov, in je edini povsem na podzemlje vezani vretenčar v Evropi.

Popolnoma je prilagojena življenju v temi - njena koža ne vsebuje zaščitnega pigmenta,  je bledikasta z roza odtenkom, kar je posledica kožnih kapilar. Barva njene kože je podobna barvi belopoltega človeka, zato ribica nosi takšno ime. Oči ima zakrnele.

Diha z zunanjimi škrgami, preprostimi pljuči in s kožo. Razvito ima notranje uho, ki je hkrati ravnotežni in slušni organ. Ima 2 para drobnih nog, ki sta si daleč narazen, s po 3 prstki na sprednjem in po dvema na zadnjem paru. Pri plavanju si pomaga s plavutastim repom.

Hrani se z rakci, črvi, polži in drugimi vodnimi nevretenčarji. Živi do 100 let, brez hrane pa lahko vzdrži tudi več let. Razmnožuje se z jajčeci, ki jih samica odloži na spodnjo stran ploščatih kamnov.

V Sloveniji je človeška ribica z zakonom zavarovana živalska vrsta, od leta 1982 pa uvrščena na seznam redkih in ogroženih vrst. Brez posebnega soglasja pristojnih naravovarstvenih ustanov je njen odlov prepovedan.

Urnik ogledov

Ogled Proteusove jame – Vivarija je možen vsak dan po spodaj navedenem urniku. 

08:30 9:30 ... 15:30 16:30 17:3018:30
januar    
februar    
marec    
april    
maj    
junij    
julij    
avgust    
september    
oktober    
november    
december    

Za boljše načrtovanje obiska preverite urnika Postojnske jame in Predjamskega gradu.