Karierne možnosti

Imamo posluh za želje in pričakovanja naših obiskovalcev in zavedamo se pomena nenehnega izpopolnjevanja znanja zaposlenih, zato lahko skupaj ustvarjamo doživetja, ki ostajajo v spominu.

Če si želite z nami graditi svojo kariero, tako na področju turistično-vodniške službe, gostinskih poklicev, trženja, ali pa ste strokovnjak s področja tehničnih poklicev, iščete študentsko delo ali prakso, nam pošljite kratek življenjepis in opis dela, ki vas zanima. Ob potrebi po zapolnitvi delovnega mesta z znanjem, ki ga boste navedli, vas bomo povabili na razgovor.

Svoje vloge pošljite na naslov:

Postojnska jama (kadrovska služba)
Jamska c. 30
6230 Postojna

Več informacij: Sanja Gorup Teinović

Ustvarjajmo skupaj nepozabne zgodbe!

Delo pri nas ti je pisano na kožo, če si komunikativen in pogovorno dobro obvladaš enega ali več svetovnih jezikov: italijanskega, nemškega, francoskega, španskega ali angleškega.

 

druzini prijazno polni 

Te navdušuje pestro in razgibano delovno okolje, kjer se vedno nekaj dogaja? Bi rad komuniciral z ljudmi iz celega sveta, jim prav ti predstavil Postojnsko jamo ali Predjamski grad in pripomogel k odličnim prodajnim rezultatom? Obenem pa bil za to še lepo nagrajen!

Za to ti ni treba potovati v svet… naj za začetek svet pride k tebi.

Aktualni razpisi

20 sodelavcev v gostinstvu

Prikaži več

Ste pravi za nas?

Skuhate najboljšo juho? Veste, da je kava z nasmeškom boljša od vsakega eksotičnega zrna kave? Ali vaš jabolčni zavitek vse pusti brez besed? Posodo pomijete bolje kot partner? Če na ta vprašanja odgovarjate z da, ste zagotovo pravi za nas.

Postojnska jama, ki se ponaša z nazivom Najboljši delodajalec leta 2016, znova zaposluje. Za sezonsko delo v gostinstvu bomo zaposlili še 20 ljudi, pri čemer  vaša izobrazba, starost, status ali pretekle izkušnje niso edini pogoj. Iščemo radovedne, pozitivne, odgovorne ljudi z veseljem do dela in željo po napredovanju. Zanimajo nas vaše spretnosti – zakaj vsi vaši prijatelji pohvalijo piknike pri vas, kaj je skrivnost vaše nedeljske juhe, zakaj ste na vsaki zabavi vi barman?

Če ste mladi in komaj na začetku svoje karierne poti, nas zanimajo vaši potenciali in kaj želite postati nekoč. Če ste že bolj izkušeni, nas zanima kaj lahko prenesete na mlajše in s kakšnim delom ste tlakovali svojo karierno pot.

Odprta delovna mesta: kuhar, natakar, kuharski pomočnik, pomočnik v strežbi.

Pričakovana znanja in spretnosti: veselje in želja do dela v gostinstvu, veselje do dela z ljudmi, odgovornost do dela in sodelavcev.

Nudimo: sezonsko delo, zaposlitev za določen čas, možnost bivanja v Postojni, možnost usposabljanja na delovnem mestu, možnost napredovanja.  

Čakamo vas: do 30. 6.2017 nam posredujte življenjepis in kratko vlogo (največ 100 besed) z obrazložitvijo zakaj ste pravi za nas. Mail: sanja.gorup@postojnska-jama.eu

 

O PODJETJU:

Postojnska jama, d. d. je eno najuspešnejših slovenskih podjetij (Manager, Top101), najboljši delodajalec (Moje delo), prejemnik nagrad za marketinško odličnost (DMS) in bonitetno odličnost (Bisnode), za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (GZS, predsedniku upravnega odbora Postojnske jame, d. d.). 92% obiskovalcev predstavljajo tuji gostje, ki dober glas o Postojnski jami in njenih zaposlenih ponesejo v svet.

 

Razpis za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike

Prikaži več

Postojnska jama d.d., ki je bila s sklepom Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602-37/2013/2 z dne 23. 12. 2013 imenovana kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk,

vabi zainteresirane kandidate na 1. usposabljanje in opravljanje izpita za jamske vodnike v letu 2016.

Pravna podlaga za izvajanje navedene naloge je 42. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06) in Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08).

Roki za prijavo in termini usposabljanja ter preverjanja so naslednji:

Rok za prijavo

Termin usposabljanja

Termin izpita

29. februar 2016

5., 11., 12., 18. in 19. marec 2016

2. april 2016

Izvedba usposabljanja, ki je razdeljeno na teoretični in praktični del, skupaj traja 28 ur. Teoretični del poteka v obliki predavanj v prostorih podjetja Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna. Praktični del (9 ur) poteka v jami.

Število udeležencev usposabljanja je maksimalno 30.

K izpitu lahko pristopijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
- starost najmanj 18 let IN
- imajo najmanj pet let izkušenj pri vodenju po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk ALI pa so opravili usposabljanje za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.

Izpit poteka v dveh delih: pisni in praktični del v jami. K praktičnemu delu izpita lahko pristopijo kandidati, ki so opravili teoretični del izpita. Kandidate oceni 3-članska komisija, v kateri so predstavnik Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, vodnik Postojnske jame d.d. in predstavnik imenovan s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Dokazila: kandidati ob prijavi na izpit predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev.
(vodniki, ki so že vodili po Postojnski jami, v prijavi na izpit ne potrebujejo priložiti dokazila o delovnih izkušnjah pri vodenju v jami, ker se nahaja v evidenci kadrovske službe Postojnske jame d.d.).

Izvedbo izpita bomo organizirali na sedežu Postojnske jame d.d., Jamska cesta 30 v Postojni.

Kandidati, ki se želijo udeležiti usposabljanja in opraviti izpit, naj pošljejo prijavo na naslov Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ali po e-pošti na naslov: sanja.gorup@postojnska-jama.eu.

V prijavi naj navedejo:
- ime in priimek;
- datum in kraj rojstva;
- naslov stalnega ali začasnega bivališča;
- elektronski naslov in številko mobilnega telefona;
- državljanstvo.

Rok za prijavo: najkasneje do 29. februarja 2016.

Kandidati, ki želijo opravljati le izpit in izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu, naj pošljejo prijavo skupaj s potrdilom o opravljenem usposabljanju ALI dokazilo o 5 letnih izkušnjah pri vodenju po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.
Tudi to prijavo naj pošljejo na naslov Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ali po e-pošti na naslov: sanja.gorup@postojnska-jama.eu.

V prijavi naj navedejo:
- ime in priimek;
- datum in kraj rojstva;
- naslov stalnega ali začasnega bivališča;
- elektronski naslov in številko mobilnega telefona;
- državljanstvo.

Rok za prijavo: najkasneje do 15. marca 2016.

Prijavna lista sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Kotizacija za usposabljanje in pristop k izpitu znaša: 160 EUR.
Rok plačila je ob prevzemu potrdila o opravljeni licenci vendar najkasneje v 90 dneh po opravljenem izpitu.
Stroški opravljanja izpita brez usposabljanja znašajo 50 EUR.

Dodatne informacije: ga. Sanja Gorup Teinović, tel. 05 7000 139.

Priloge razpisa:

Priloga 1: Program usposabljanja
Priloga 2: Prijavni list 1 za usposabljanje in za opravljanje izpita
Priloga 3: Prijavni list 2 za opravljanje izpita
Priloga 4: Primer izpitnih vprašanj s priporočeno literaturo.

In kaj še iščemo?

Za poletno sezono potrebujemo več dijakov in študentov za naslednja dela:

Promotor znamenitosti Parka Postojnske jame

Prikaži več

Promotor obiskovalcem ob prihodu predstavi možnosti ogledov znamenitosti v Parku Postojnske jame. Delo promotorja pa ne pomeni zgolj promoviranja svetovne znamenitosti, pač pa tudi idealno priložnost za pridobivanje veščin. Ob promociji vadiš in izpopolnjuješ znanje tujih jezikov ter se uriš v govorništvu. Dobiš občutek za pristop k novim ljudem, ki ni pomemben zgolj za delo v turizmu, pač pa za marsikatero drugo delovno mesto. Spoznavaš ljudi iz celega sveta in hkrati krepiš samozavest pri nastopanju pred ljudmi, pa naj bo to obiskovalec jame, profesor na ustnem izpitu ali bodoči delodajalec.

Delo je dinamično, nikoli ti ni dolgčas, naučiš se hitro odločati in se prilagajati situaciji. Spoznaš nove kolege, saj na delovnem mestu skoraj nikoli nisi sam, temveč delaš v ekipi.

Pogoji: polnoletnost za delo ni pogoj. Prijaznost, komunikativnost. Prednost imajo kandidati z znanjem več tujih jezikov.

Pomembno! Iščemo tudi promotorje za delo v Ljubljani, na Bledu, slovenski obali in na mejnih prehodih.

Prodajalec

Prikaži več

Delo poteka v trgovinah in kioskih v Parku Postojnske jame ter v Predjamskem gradu. Prodajna mesta se razlikujejo po naboru prodajnih artiklov, vsem pa je skupno, da je delo odgovorno, a nudi veliko komunikacije z gosti in spoznavanje različnih kultur in običajev drugih narodov.

Pogoji: polnoletnost, komunikativnost, sposobnost osnovnega komuniciranja v dveh tujih jezikih.

Pomočnik v gostinskih lokalih

Prikaži več

Pomemben del ponudbe družbe Postojnska jama d.d.predstavljajo gostinske storitve. Glede na različne potrebe obiskovalcev, se tudi ponudba razlikuje in sega od ponudbe hitre prehrane, preko samopostrežne restavracije in kioskov s pijačo do restavracij, ki nudijo jedi po naročilu ali vnaprej pripravljene menije za skupine. Delo je primerno predvsem za dijake in študente gostinske smeri, saj nudi možnost opravljanja praks vseh stopenj. Vabimo pa tudi študente drugih smeri, ki jih veseli delo v gostinstvu.

Pogoji: polnoletnost, komunikativnost, sposobnost osnovnega sporazumevanja v dveh tujih jezikih.

Čuvaj v jami

Prikaži več

Postojnska jama je edinstveno okolje, ki zahteva posebno skrb in nadzor. Da obiski potekajo nemoteno in obiskovalci ne zaostajajo za jezikovno skupino, goste poleg vodnika spremlja tudi čuvaj. Skrbi, da so obiskovalci spoštljivi do občutljivega jamslega okolja, hkrati pa je pozoren, če bi kdo od obiskovalcev potreboval kakršnokoli pomoč. Zadolžen je tudi za redno in sprotno čistočo turističnih poti.

Pogoji: polnoletnost, komunikativnost, sposobnost osnovnega sporazumevanja v enem tujem jeziku.

Pomočnik na parkiriščih

Prikaži več

V Parku Postojnske jame je plačevanje parkirnin večinoma avtomatizirano, vendar pa je vedno potrebna tudi prisotnost osebe, ki po potrebi usmerja promet, oskrbi obiskovalce s prvimi informacijami in jih pravilno usmeri s parkirišča proti znamenitosti. Delo obsega tudi rokovanje z avtomatskimi blagajnami in njihovo zaključevanje. Potrebujemo tudi pomoč na parkiriščih v Predjami.

Pogoji: polnoletnost, komunikativnost, sposobnost osnovnega sporazumevanja v enem tujem jeziku.

Blagajnik na blagajni vstopnic

Prikaži več

Čeprav imajo gostje ob prihodu na blagajno že veliko informacij o različnih možnostih in kombinacijah ogledov, pa je prav blagajnikovo poznavanje vseh storitev in njihovega poteka pomembno za dodatno svetovanje gostom in nadaljnje informiranje. Prodaja vstopnic zahteva poleg prijaznosti tudi natančnost in spretnost rokovanja z denarjem, saj prinaša veliko finančno odgovornost.

Pogoji: polnoletnost, komunikativnost, natančnost, sposobnost osnovnega sporazumevanja v dveh tujih jezikih.

Pomočnik za izdajanje avdiovodnikov

Prikaži več

Obiskovalcem Postojnske jame in Predjamskega gradu je poleg živega vodenja na voljo tudi vodenje s pomočjo avdiovodnikov v petnajstih jezikih. Ker se vedno več obiskovalcev odloča za ta način vodenja, potrebujemo pomočnike za pripravo in izdajanje avdiovodnikov ter podajanje osnovnih navodil za njihovo uporabo. Pomočnik skrbi tudi za raznolikost in zadostno količino promocijskega materiala.

Pogoji: polnoletnost, komunikativnost, sposobnost osnovnega sporazumevanja v dveh tujih jezikih.

Informacije in kontakt

Če si torej komunikativen, simpatičen in urejen, rad delaš z ljudmi, govoriš najmanj enega od svetovnih jezikov in se želiš naučiti veščin komuniciranja in promocije, potem ne čakaj in se nam pridruži.

Pošlji pisno prijavo s kratkim življenjepisom in navedbo znanja tujih jezikov in drugih znanj na naslov:

Postojnska jama, d.d.
Kadrovska služba
Jamska cesta 30
6230 Postojna

ali nas kontaktiraj po elektronski pošti na elektronski naslov: Sanja Gorup Teinović

Pri nas se lahko zglasiš tudi osebno vsak dan med 8. in 15. uro po predhodni najavi na telefon: 05 7000 139, 040 457 597.