Pravno besedilo in piškotki

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Postojnska jama d.d. nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenimi na spletnem mestu www.postojnska-jama.eu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi).

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja podjetja Postojnska jame d.d. prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) pa sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Varstvo osebnih podatkov

Postojnska jama zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

To pomeni, da podjetje zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in podpiše izjavo, s katero dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Postojnska jama d.d. se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Podjetje osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovalo nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Postojnska jama d.d. opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so neobhodni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za izvrševanje svojega dela.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega besedila

Postojnska jama d.d. in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.

V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost podjetja Postojnska jama d.d.

Postojnska jama d.d. se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj inštitucija ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta www.postojnska-jama.eu ali nezmožnosti oz. motenega delovanja uporabe le-tega.

Hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnega mesta Postojnska jama onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega Postojnska jama d.d. ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav.

Spletno mesto uporablja naslednje piškotke

Ime piškotka Servis Veljavnost Opis
_utma Google Analytics 2 leti Namenjen identifikaciji uporabnika (števila obiskov, prvega in zadnjega obiska).
_utmb Google Analytics 30 minut Namenjen beleženju trajanja obiska. Beleži točen čas, kdaj je uporabnik začel obisk (sejo).
_utmc Google Analytics konec seje Namenjen beleženju trajanja obiska.
_utmz Google Analytics 6 mesecev Namenjen beleženju od kod je uporabnik prišel na stran, kateri iskalnik in ključne besede je uporabil ter lokacijo, s katere je uporabnik dostopal.
_utmv Google Analytics 2 leti Namenjen segmentaciji uporabnika.
_fbq.pushlocale, datr, reg_fb_ref, reg_fb_gate Facebook ne poteče
Namenjen povečani vključenosti obiskovalcev spletne strani preko socialnih omrežij, analizi prodaje in določanju ciljnih skupin.

Spletno mesto uporablja naslednje elemente drugih ponudnikov, ki prav tako uporabljajo piškotke:

- Facebookov gumb »Všeč mi je«.
- Google Maps zemljevidi
- YouTube video kanal

strinjam se z uporabo ne želim, da jih uporabljate