Splošni in nabavni pogoji

Splošni pogoji

Nabavni pogoji

Če ste prejeli naše povpraševanje, oziroma nam želite posredovati svojo ponudbo, vas želimo na tem mestu najprej seznaniti z našimi zahtevami glede prispelih ponudb, kakor tudi glede naših izdanih naročil.

Dokument »Navodila dobaviteljem za pripravo ponudbe« vas bo vodil pri pripravi vaše ponudbe, zlasti pri ponudbi vaših storitev. Posebno pozornost morate posvetiti storitvam, ki se izvajajo znotraj Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema, kar vam pojasnjujejo dokumenti v prilogi navodil.

Splošni nabavni pogoji pojasnjujejo naše splošne zahteve na področju naročanja in prevzemanja blaga in storitev ter veljajo za vsa izdana naročila, v kolikor ni drugače dogovorjeno.

Dokumentacija