Muzej Stara dama

V sprejemnem centru Predjamskega gradu je urejen muzej Stara dama, ki ga sestavljata dve zbirki: 
I. svetovna vojna – Soška fronta ter Lovska zbirka.

Stara dama za plx IMG 7709

Ne pozabimo zgodovine in tradicije

Muzejska zbirka Stara dama je našla svoj prostor tik ob svetovno znanem Predjamskem gradu. Poleg bogate srednjeveške kulture zapuščino teh krajev predstavlja tudi burno vojno dogajanje, saj je bila Postojna v času prve svetovne vojne pomembno vojaško središče, kjer je imel  štab poveljnik Soške fronte Svetozar Borojević von Bojna. 

V mirnodobnem času pa imajo tukaj stoletja dolgo tradicijo različne oblike lova: od polharstva in nastavljanja pasti do lova s puško, saj je lov našim prednikom pravzaprav omogočal preživetje.

1. svetovna vojna - Soška fronta

Zbirka 1. svetovna vojna – Soška fronta je posvečena prvi svetovni vojni, predvsem Soški fronti, ki je te kraje močno zaznamovala, saj so bili prvo zaledje soške fronte in logistično povezani z oskrbovanjem fronte. Razstavljeni predmeti večinoma izvirajo iz območja soške fronte in so plod dolgoletnega zbiranja. Razstava pomeni svojevrsten spomin na vojake vseh narodov, ki so umrli na skalnatih bojiščih nad reko Sočo in spoštovanje miru, ki ga imamo danes.

Lovski muzej

Lovska zbirka predstavlja obiskovalcem različne oblike lova, razstavljene so številne gozdne živali, ki živijo v lokalnem okolju – od ptic, srnjadi, divjih mačk do volka in medveda. Razstava pa govori tudi o delu lovcev, varuhov gozdov in življenja v njem. Del zbirke je namenjen  različni lovski opremi – lovski preži, pastem, rogovom, lovskim puškam in drugim pripomočkom, med katerimi so tudi zelo stari in redko ohranjeni predmeti.

Obiščite Muzej Stara dama

Muzej Stara dama se prilagaja urniku obiska Predjamskega gradu.

V sprejemnem prostoru muzeja in pred njim lahko posedite ob toplih ali hladnih napitkih in prigrizkih, v notranjosti pa kupite ličen spominek.

Vstopnina v muzej je vključena v ceno ogleda Predjamskega gradu.