Muzeum Stara Dama

V centru pro návštěvníky hradu Predjama se nachází muzeum Stara Dama se dvěma sbírkami. 
První z nich je sbírka prvoválečných bitev na Soči, tou druhou pak lovecká sbírka.

Stara dama za plx IMG 7709

Připomínka historie a tradic

Muzeum Stara Dama se nachází hned vedle světoznámého hradu Predjama. Vedle bohaté středověké kultury charakterizují zdejší oblast také turbulentní válečné časy. Postojna byla totiž za první světové války důležitým vojenským uzlem, kde měl své sídlo velitel fronty na řece Soča Svetozar Borojević von Bojna.

V dobách míru se zdejší lidé po staletí živili lovem všech druhů lesní zvěře do pastí i pomocí zbraní. Přijďte si prohlédnout rozsáhlou sbírku věnovanou loveckým tradicím našich předků. 

První světová válka – Sbírka bitev na Soči

Sbírka z první světové války je věnována zejména bitvám na Soči, která se na zdejší krajině hluboce podepsala. Oblast byla totiž zázemím pro sočskou frontu a podílela se na logistickém zásobování vojáků. Vystavované objekty většinou pochází z oblasti sočské fronty a jejich shromažďování trvalo velmi dlouhou dobu. Výstava je věnována památce vojáků všech zemí, kteří padli na kamenitém bojišti nad řekou Soča a k uctění míru, který si můžeme v současné době užívat.

Lovecká sbírka

Lovecké sbírky jsou věnovány různým způsobům lovu zvířat žijících v místních lesích od ptáků a jelenů přes divoké kočky až po vlky a medvědy. Výstava se zaměřuje také na práci lovců a lesníků a životu v lese obecně. Část sbírky je věnovaná různým druhům loveckého náčiní – krmelcům, pastem, rohům, loveckým puškám a dalšímu vybavení. Nechybí ani velmi staré a raritní předměty. 

Navštivte muzeum Stara Dama

Muzeum Stara Dama je otevřeno celoročně – otevírací doba se řídí otevírací dobou hradu Predjama.

Na recepci muzea si můžete zakoupit teplé i studené nápoje a také řadu suvenýrů.

Vstup do muzea je v ceně vstupenky na hrad Predjama.