Školní skupiny

Chtěli byste na jeden den vyměnit třídu a učebnice za malebné scenérie v Postojenské jeskyni? Prozkoumejte kouzelný svět Postojenské jeskyně, která se pyšní největším množstvím jeskynních útvarů na světě. Bez učebnic.

Prohlídka Postojenské jeskyně

Během celodenního dobrodružství se studenti seznámí se spoustou informací o živém i neživém krasovém světě. Během prohlídky jeskyní, výstavy Expo Cave Karst, expozice Život během miliardy let a Vivária, které se pyšní největší expozicí živých jeskynních tvorů na světě, se seznámí se vznikem jeskyní, různými krasovými prvky, jeskynními živočichy a fascinující historií Postojenské jeskyně. Další hlavní atrakcí je Predjamský hrad, který nabízí bohatou historii a je také velkolepou pamětihodností. V Parku Postojenské jeskyně mají studenti příležitost navštívit dvě světoznámé atrakce a pět vzdělávacích výstav. Stejně zajímavou je také naučná stezka podél řeky Pivka, která vede parkem. Zde se studenti seznámí s typickými znaky ponorných řek.

Interaktivní výstava Expo Cave Karst představuje nejdůležitější milníky historie Postojenské jeskyně a podává úvod do informací o krasových útvarech, se kterými se studenti zblízka seznámí.

V malebném a velkolepém středověkém Predjamského hradu, který se na vrcholku skalnatého útesu tyčí již více než 800 let, se studenti seznámí s legendou o loupeživém rytíři Erazemovi z Predjamy. 

Kromě poznatků o podzemním světě si studenti také vytvoří kladný postoj k přírodnímu a kulturnímu dědictví a seznámí se se zeměpisnými a historickými znaky krasového světa.

Osobní přístup a realizace

Při plánování akcí pro školy uplatňujeme individuální přístup k realizaci, a to dle osnov příslušné školy a věku studentů. Každá školní skupina obdrží zajímavé pracovní listy, které jsou přizpůsobeny věkové skupině studentů. Školní skupiny se pohybují pod vedením speciálního průvodce, který je drží odděleně od ostatních návštěvníků a prezentuje jednotlivá témata dynamickým způsobem s důrazem na interdisciplinaritu.

Exkurze do Parku Postojenské jeskyně je zážitkem, který oplývá vědomostmi a vysoce kvalitním obsahem založeném na školních osnovách – a to vše na jednom místě. 

Terénní výlety na poli vědy

Krasové jeskyně

Postojenská jeskyně a výstava Expo Cave Karst (2,5 – 3 hod.)

Hradní dobrodružství

Predjamský hrad a Postojenská jeskyně (2,5 hod.)

Důkladný průzkum krasu Postojenská jeskyně, výstava Expo Cave Karst, Predjamský hrad (3 – 4 hod.)
Trek podzemím

Postojenská jeskyně, Černá jeskyně, jeskyně Pivka, krasový les, výstava Expo Cave Karst (3 – 4 hod.)

Prohlídky s průvodcem pro školní skupiny jsou k dispozici pro základní a střední školy. 

Dráček Jami pro naše nejmladší návštěvníky

Pro organizované skupiny nejmladších návštěvníků pořádáme také speciální dobrodružství. Děti se prostřednictvím na míru šitého komentáře a didaktické pohádky seznámí s typickými prvky krasu a životem pod zemí.

V samoobslužné restauraci Briljant bude pro děti k dispozici výborný oběd. Vybrat si budou moci ze tří možností.

Naučná stezka „Mlýn Modrijan a pila Venecijanka“

Další naučná stezka Parku Postojenské jeskyně zahrnuje prohlídku mlýnu Modrijan a pily nazývané venecijanka (vodní pila) a ponoru řeky Pivka s průvodcem. Vodní kolo mlýnu Modrijan (neboli také Dolní mlýn) na řece Pivka se na tomto místě točí již pět století. Díky tomu je považován za skutečnou etnologickou perlu.

V budově mlýnu se příležitostně koná výstava O mlýnech a mlynářích, která návštěvníky seznámí s různými zajímavými skutečnostmi ze života mlynářů a mlýnů na řece Pivka v průběhu historie.  K pohonu mechanismu, který otáčí mlýnským kamenem, se používá elektřina, takže návštěvníci mohou být svědky, jak se zde zrno mění v mouku. 

Mletí je jednou z nejstarších lidských činností. Mouka se používá jako základní surovina celé řady pokrmů již od starověku. Během své historie prošlo mlynářství několika stupni vývoje, od mletí obilných zrn na mouku na mlecích kamenech a moždířích, použitím ručních mlýnků, využitím přírodních zdrojů energie, např. větru a vody, ale také pomocí nejmodernějších technických řešení, např. parních či elektrických motorů.

Programy pro učitele a další odborníky ve vzdělávání

Nabízíme také různé studijní prohlídky a exkurze určené pro učitele a jiné pedagogické odborníky, jako např. terénní akce pro celé učitelské sbory slovinských nebo zahraničních škol či zasedání ředitelů studijních skupin. Cílem je, aby se účastníci seznámili s různými prvky podzemního krasového světa a zažili tuto jedinečnou zkušenost.

Studijní prohlídky zahrnují návštěvu všech našich zajímavostí, a to včetně dobrodružného treku v podzemí i na povrchu tak, jak jej absolvují během prohlídky studenti. Po návštěvě výstavy Expo Cave Karst nebo Vivária následuje podzemní treková prohlídka Postojenské jeskyně, jeskyně Pivka a Černé jeskyně, a to v částech, které nejsou součástí pravidelných prohlídek jeskynního systému.

Zasedací místnosti v sídle Jamski Dvorec jsou vybaveny nejmodernějším vybavení a jsou skvělou lokalitou pro pořádání konferencí pedagogických pracovníků, odborná zasedání ředitelů a obdobné akce. Na vyžádání lze zajistit občerstvení.

Bezplatný den otevřených dveří pro slovinské školy se pořádá jednou za rok pro učitele a ostatní pedagogické pracovníky. Přihlášku k účasti na této bezplatné akci může zaslat až pět zástupců jedné školy. Má-li o účast zájem více než pět osob a školní osnovy výlet do Postojenské jeskyně ještě neobsahují, lze zorganizovat pro všechny pracovníky školy studijní prohlídku za výhodnou cenu. Stejné podmínky platí také pro studijní skupiny.