Karierne možnosti

Imamo posluh za želje in pričakovanja naših obiskovalcev in zavedamo se pomena nenehnega izpopolnjevanja znanja zaposlenih, zato lahko skupaj ustvarjamo doživetja, ki ostajajo v spominu.

Če si želite z nami graditi svojo kariero, tako na področju turistično-vodniške službe, gostinskih poklicev, trženja, ali pa ste strokovnjak s področja tehničnih poklicev, iščete študentsko delo ali prakso, nam pošljite kratek življenjepis in opis dela, ki vas zanima. Ob potrebi po zapolnitvi delovnega mesta z znanjem, ki ga boste navedli, vas bomo povabili na razgovor. Svoje vloge pošljite na naslov:

Postojnska jama (kadrovska služba), Jamska c. 30, 6230 Postojna

Več informacij: Sanja Gorup Teinović

Ustvarjajmo skupaj nepozabne zgodbe!

O podjetju Postojnska jama

Postojnska jama, d. d. je eno najuspešnejših slovenskih podjetij (Manager, Top101), najboljši delodajalec (Moje delo), prejemnik nagrad za marketinško odličnost (DMS) in bonitetno odličnost (Bisnode), za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (GZS, predsedniku upravnega odbora Postojnske jame, d. d.). 92% obiskovalcev predstavljajo tuji gostje, ki dober glas o Postojnski jami in njenih zaposlenih ponesejo v svet.

Delo pri nas ti je pisano na kožo, če si komunikativen in pogovorno dobro obvladaš enega ali več svetovnih jezikov: italijanskega, nemškega, francoskega, španskega ali angleškega.

Jamski vodnik

Delo jamskega vodnika je izjemno dinamično in zanimivo. Poteka v naravnem okolju kraških podzemnih jam Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema. Vodnik pri svojem delu vsakodnevno spoznava nove ljudi. V primeru Postojnskih jam gre večinoma za tujce, zato je nujno znanje najmanj dveh svetovnih jezikov. Najbolj pomembno je, da vam je delo z ljudmi blizu, da ste komunikativni ter da vas naravne znamenitosti, kot so Postojnske jame, navdušujejo.

Jamski vodniki v začetku izvajajo vodenje rednih ogledov jam. Ko pridobijo izkušnje in spoznajo posamezne jame znotraj Postojnskega jamskega sistema, pa lahko izvajajo tudi zahtevnejše doživljajske ture, ki obsegajo tudi oglede več jam (npr. Pivka, Črna in Postojnska jama) ali drugih jam (Jama pod Predjamskim gradom).

Postojnska jama d.d. je s strani Ministrstva za okolje in prostor pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk. Usposabljanje in izpiti za pridobitev licenc za jamskega vodnika poteka vsako leto, običajno od konca februarja do začetka aprila.

Razpis za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamskega vodnika 2022