Promocija, prodaja in skupne službe

Skladiščnik

Park Postojnska jama

Razišči

Knjigovodja

Park Postojnska jama, uprava

Knjigovodja

Prodajnik

Park Postojnska jama in teren

Razišči

Skrbnik ključnih partnerjev

Park Postojnska jama in teren

Razišči

Vzdrževalec

Park Postojnska jama

Razišči

Prodajalec v trgovini

Park Postojnska jama

Razišči

.

Več informacij

Postojnska jama, kadrovska služba
zaposlitev@postojnska-jama.eu