Postani čuvaj zmajev!

Pripoveduj zgodbe, ki bodo navdihnile nepozabne spomine. Zaradi tebe bo na tisoče gostov domov odšlo bogatejših za neponovljivo doživetje. Si si mislil, da boš kdaj ponosno predstavljal zmaje?

Vodnik

Park Postojnska jama, Postojna

Razišči

Jamski vodnik

Delo jamskega vodnika je izjemno dinamično in zanimivo. Poteka v naravnem okolju kraških podzemnih jam Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema. Vodnik pri svojem delu vsakodnevno spoznava nove ljudi. V primeru Postojnskih jam gre večinoma za tujce, zato je nujno znanje najmanj dveh svetovnih jezikov. Najbolj pomembno je, da vam je delo z ljudmi blizu, da ste komunikativni ter da vas naravne znamenitosti, kot so Postojnske jame, navdušujejo.

Jamski vodniki v začetku izvajajo vodenje rednih ogledov jam. Ko pridobijo izkušnje in spoznajo posamezne jame znotraj Postojnskega jamskega sistema, pa lahko izvajajo tudi zahtevnejše doživljajske ture, ki obsegajo tudi oglede več jam (npr. Pivka, Črna in Postojnska jama) ali drugih jam (Jama pod Predjamskim gradom).

Postojnska jama d.d. je s strani Ministrstva za okolje in prostor pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk. Usposabljanje in izpiti za pridobitev licenc za jamskega vodnika poteka vsako leto, običajno od konca februarja do začetka aprila.

Razpis za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamskega vodnika 2022

Razpis za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike

.

Več informacij

Postojnska jama, kadrovska služba
Doroteja Vidmar
doroteja.vidmar@postojnska-jama.eu