Historie elektrifikace

Ještě před tím, než elektrická světla osvětlila ulice mnoha evropských hlavních města a Ljubljany, byla rozsvícena v Postojenské jeskyni.

THE ELECTRIFYING HISTORY 8

Pro jasnou zář!

Po objevení Postojenské jeskyně v roce 1818 byla jeskyně osvětlována svíčkami a pochodněmi. To ovšem návštěvníkům neumožňovalo dostatečně obdivovat její krásy, protože tenké paprsky světla osvětlovaly pouze omezenou plochu. Proto začala správa jeskyně zvažovat alternativní řešení a s nimi přišli na nápad zřídit inovativní elektrická světla.

První obloukové lampy se v Postojenské jeskyni rozsvítily 15. července 1883, těsně před návštěvou císaře Františka Josefa. Jen několik měsíců předtím se rozsvítila první elektrická žárovka ve slovinském Mariboru.

Dne 25. července 1883 obdržela Postojenská jeskyně z Vídně účet za jednodenní instalaci tří elektrických lamp s reflektory v taneční síni pro účely císařské návštěvy dne 15. července 1883.

Budiž světlo!

Návštěvníci byli z osvětlené jeskyně naprosto nadšeni, a proto se správa jeskyně rozhodla investovat do stálé elektrické kabeláže. Dne 25. května 1884 se v jeskyni poprvé rozsvítila elektrická světla, která byla součástí stálého rozvodu elektřiny.

Díky instalaci stálého rozvodu elektřiny se stala Postojenská jeskyně v roce 1884 průkopníkem elektrifikace, protože byla třetí na světě, která tuto vymoženost využívala. Prvních dvanáct světel se nacházelo v nejkrásnějších místech Postojenské jeskyně, jako např. Veliki Dom (Velký dóm), Velika Gora (Velká hora), Razpotje (Křižovatka), Plesna dvorana (Taneční síň) apod.

Pozoruhodná událost

Během prohlídky jeskyně návštěvníci vykřikovali vzrušením a noviny informovali o této neuvěřitelné události. Stálé elektrické rozvody nyní návštěvníkům umožňovaly úchvatné výhledy na Velký dóm a podzemím tekoucí ponornou řeku Pivka.

Modernější než Londýn

Počet světel instalovaných v jeskyni rychle rostl a již v roce 1901, kdy byla elektrifikace Londýna ještě v plenkách, noviny psali o světlech, která osvětlují všechny části jeskyně zpřístupněné pro návštěvníky. Po generální opravě elektrické kabeláže po 1. světové válce se Postojenská jeskyně pyšnila nejmodernějšími elektrickými rozvody. Od té doby je Taneční síň ozdobena slavným lustrem z benátského skla.

Slavný lustr z benátského skla.

Dotek kouzla

I v současnosti si mohou návštěvníci Postojenské jeskyně vychutnat nádheru podzemního světa, kterou osvětluje 483 elektrických světel. Využívají moderní technologii a jsou přizpůsobena použití v jeskynním prostředí. Během svátečního období, kdy se zde pořádají představení živých obrazů, je Postojenská jeskyně osvětlována jasnou září kouzelných světel.

PJ Jaslice header IT desktop 21112017