Luka Čeč – Muž, který objevil Postojenskou jeskyni

Přestože byla Postojenská jeskyně objevena jeskynním lampářem Lukou Čečem, po několik desetiletí se úžasné objevení jeskyně přičítalo okresnímu pokladníkovi Löwengreifovi.

„Toto je nový svět, je to ráj!“

Luka Čeč byl jedním z dělníků, kteří v Postojenské jeskyni v dubnu 1818 tvrdě pracovali na přípravě jeskyně na návštěvu rakouského císaře Františka I. Během zdobení a upevňování osvětlení na významnou návštěvu překročil Čeč provizorní most, vyšplhal na skálu a zmizel. Čečovi druhové se již obávali nejhoršího, když se Čeč znovu objevil ve světle své lucerny a zvolal: „Toto je nový svět, je to ráj!“ Slezl ze skály a vyprávěl jim o tom, jak objevil novou jeskyni...

Čečův objev připsán někomu jinému

Navzdory je pozoruhodnému objevu nebylo jméno Luka Čeč, jméno obyčejného jeskynního lampáře, nikde uvedeno až do poloviny 19. století. Čečův neurozený a chudý původ byl důvodem, proč byl objev připsán Josipovi Jeršinovićovi von Löwengreif, pokladníkovi postojenského okresu. Teprve až v roce 1854, kdy byl Čeč uveden v Schmidlově publikaci o slovinských jeskyních, dosáhl určité satisfakce a byl po právu uveden vedle dalších objevitelů Postojenské jeskyně.

Pomocný lampář

Navzdory tomu všemu zůstává Luka Čeč tak trochu záhadou. Neexistují žádné jeho fotografie. Předpokládá se, že jeho rodina pocházela z istrijské Čičarije. Narodil se v Postojné dne 11. října 1785. V Postojenské jeskyni pracoval jako pomocný lampář. Po jeho objevu donutila špatná finanční situace Čeče obrátit se na císaře s žádostí, aby za svůj přínos k objevení Postojenské jeskyně obdržel celoživotní status člena služby jeskynních průvodců. Jeho žádost ovšem byla zamítnuta.

Čeč nesouhlasil s vědeckými skutečnostmi

Navzdory všemu, co se stalo, Luka Čeč nadále prozkoumával jeskyni a nesouhlasil s prohlášením vědců, že v jeskyních neexistuje život. Byl první, kdo objevil jeskynního brouka – brouka se štíhlým krčkem (Leptodirus Hochenwartii). V jeskynní službě zůstal až do své smrti v roce 1836, kdy zemřel na infekční chorobu.

Začátky krasové turistiky

Lukovi Čečovi se nikdy nedostalo uznání, které si zasloužil. Dnes již je nade vši pochybnost jasné, že obyčejný jeskynní lampář a jeho objev vydláždili cestu krasové turistice a že Čeč byl hlavním iniciátorem průzkumů slovinského podzemního světa a jeho fauny.

THE ELECTRIFYING HISTORY 2 2024