Neodolatelné křivky

Jedinečný objev z Postojenské jeskyně donutil vědce změnit jejich dlouho zastávaný názor a dal vzniknout novému vědnímu oboru. A to všechno kvůli malému broučkovi s velkým zadečkem.

Jeskynní brouk

V září 1831, třináct let po úchvatném objevu nejkrásnějších částí Postojenské jeskyně, učinil Luka Čeč další úžasný objev. Nalezl malého, ale velmi důležitého brouka.

Na speleotému pod Velkou horou našel malého hnědého brouka. Nevěděl, o jaký druh živočicha se jedná, ale cítil, že bude důležitý. Vynesl brouka z jeskyně, ukázal ho hraběti Franzovi Josefovi von Hochenwart, který právě připravoval prvního tištěného průvodce Postojenskou jeskyní. Hochenwart zajistil, aby se brouk dostal do správných rukou pana Ferdinanda Schmidta (odborníka na brouky), který si vyhrnul rukávy a pustil se do práce.

Život v jeskyni

Před pochůzkou Luka Čeče jeskyní v září roku 1831 se obecně věřilo, že uvnitř jeskyně neexistuje život ani rostlinný ani živočišný. Objev jeskynního brouka byl důkazem opaku. A tak se zrodil nový vědní obor – biospeleologie.

Nový druh

Schmidt popsal Čečův nový objev: jeho dlouhé nohy a tykadla s drobnými smyslovými chloupky. Povšiml si, že zvíře nemělo oči, ale velký zadeček, který vypadal jako štít – to byla ve skutečnosti srostlá křídla (protože v jeskyni brouk nepotřeboval létat).

Schmidtovi netrvalo dlouho, než si uvědomil, že před sebou má skutečného troglobita, jeskynního živočicha, který žije trvale v jeskyni. Popsal tedy typické znaky skutečných jeskynních zvířat a jejich adaptace na jeskynní prostředí. Vědecké kruhy byly objevem nadšeny. Schmidt pojmenoval jeskynního brouka latinským názvem leptodirus hochenwartii. Latinské slovo leptrodirus znamená „štíhlý krk“, protože jeho jméno se inspirovalo zajímavým tvarem jeho těla, velkým zadečkem, štíhlým krkem a tenkýma nožkama.

Vyhlášeno pátrání

Vzhledem k tomu, že Čeč brouka na cestě z jeskyně poničil, bylo nutné najít dalšího. Schmidt dokonce nabídl odměnu tomu, kdo nový exemplář přinese.

Zemřel v roce 1863. Trvalo to šestnáct dlouhých let, než byl další exemplář brouka se štíhlým krkem nalezen. Během jeho hledání vědci objevili další živočichy a jejich neuvěřitelné adaptace na jeskynní prostředí. K dnešnímu datu bylo v Postojenské jeskyni objeveno celkem 150 skutečně jeskynních živočichů – více než v jakékoliv jiné jeskyni. To činí z Postojenské jeskyně centrum podzemní biodiverzity.