O upravitelju

Postojnska jama d. d. nastavlja bogatu tradiciju upravljanja jame, koje datira u početak 19. stoljeća, kada je jama bila uređena za turističke posjete.

U austrougarskim vremenima jamom je upravljao Odbor za jamu, pod talijanskom vlašću bila je pod upravom državnog zavoda, a nakon Drugoga svjetskog rata njome je upravljao jugoslavenski državni zavod, kasnije poduzeće.

Ono je tijekom 90-tih godina 20. stoljeća pretvoreno u dioničko društvo čiji su vlasnici bili tvrtka Batagel&Co. d.o.o. Postojna (74,9%) i Općina Postojna (25,1%). 

Postojnska jama d.d.
Jamska cesta 30
6230 Postojna

T: +386 5 700 01 00 
F: +386 5 700 01 30 
E: info@postojnska-jama.eu

Matični broj: 5004365

PDV ID broj: SI50223054

Transakcijski račun: 10100-0029043444 INTESA SANPAOLO BANK

IBAN: SI56101000029043444

BIC (SWIFT): BAK0SI2X