O upravitelju

Postojnska jama d. d. nastavlja bogatu tradiciju upravljanja jame, koje datira u početak 19. stoljeća, kada je jama bila uređena za turističke posjete.

U austrougarskim vremenima jamom je upravljao Odbor za jamu, pod talijanskom vlašću bila je pod upravom državnog zavoda, a nakon Drugoga svjetskog rata njome je upravljao jugoslavenski državni zavod, kasnije poduzeće. Ono je tijekom 90-tih godina 20. stoljeća pretvoreno u dioničko društvo čiji su vlasnici bili tvrtka Batagel&Co. d.o.o. Postojna (74,9%) i Postojna Turizem d.o.o. (25,1%). 

 

Postojnska jama d.d.
Jamska cesta 30
6230 Postojna, Slovenia

T: +386 5  700 01 00
F: + 386 5 700 01 30
E: info@postojnska-jama.eu

Matični broj: 5004365
PDV ID broj: SI50223054
Transakcijski račun: 10100-0029043444 INTESA SANPAOLO BANK
IBAN: SI56101000029043444 
BIC (SWIFT): BAK0SI2X

AAA zlata odlicnost en 092017

AAA zlata boniteta odlicnosti 2016 digital ENG