Luka Čeč – aki felfedezte a Postojnai cseppkőbarlangot

Bár a Postojnai cseppkőbarlangot a barlangi lápagyújtogató Luka Čeč fedezte fel, ezt az óriási tettet sok évtizedig a Postojnai járás kincstárnokának, Löwengreifnek tulajdonították.

„Ez egy új világ, ez maga a Paradicsom!”

Luka Čeč egyike volt azoknak a munkásoknak, akik 1818 áprilisában keményen dolgoztak, hogy a Postojnai cseppkőbarlang Nagytermét felkészítsék I. Ferenc osztrák császár látogatására. Miközben a munkások a magas látogatás előtt a dekorációval és a barlang kivilágításával foglalkoztak, Čeč átkelt egy hevenyészett hídon, felmászott néhány sziklán és eltűnt a sötétségben. Čeč kollégái már a legrosszabbtól tartottak, amikor újból előbukkant lámpása fényében, és azt kiáltotta feléjük: „Ez egy új világ, ez maga a Paradicsom!” Majd leereszkedett a sziklákon, hogy elmondjon nekik mindent az újonnan felfedezett barlangról...

Valaki más büszkélkedik Čeč felfedezésével

Figyelemre méltó felfedezése ellenére Luka Čeč nevét, az egyszerű barlangi lámpagyújtogatóét, a 19. század közepéig sehol sem jegyezték. Čeč alacsony és szegény származása volt az oka, hogy a felfedezést Josip Jeršinović von Löwengreifnek, a Postojnai járás kincstárnokának tulajdonították. Egészen 1854-ig, amikor Schmidl a szlovéniai barlangokról szóló művében említést tett Čeč-ről, aki ezzel valamelyes elégtételt kapott és bekerült a Postojnai cseppkőbarlang többi felfedezői közé.

Segéd lámpagyújtogató

Ennek ellenére Luka Čeč továbbra is maga a talány. Nincs róla fénykép, feltételezhető azonban, hogy családja az isztriai Čičarijából származik. Postojnában született 1785. október 11-én. Segéd lámpagyújtogatóként dolgozott a Postojnai cseppkőbarlangban. A felfedezést követően kétségbeejtő anyagi helyzete arra indította, a császárhoz forduljon azt kérve, hogy a Postojnai cseppkőbarlang felfedezéséhez való hozzájárulása miatt egész életében a barlangi vezetők között szolgálhasson, de kérését elutasították.

Čeč tudományos tényeket is feltárt

Luka Čeč mindezek ellenére tovább kutatta a barlangot és megcáfolta azt a tudományos állítást, hogy nincs élet a barlangokban. Ő volt az első, aki felfedezett egy barlanglakó bogarat – a barlangi pecebogarat. 1836-ban bekövetkezett haláláig, amit egy fertőző betegség okozott, barlangi szolgálatban maradt.

A turizmus kezdetei a Karsztvidéken

Luka Čeč soha nem kapta meg az elismerést, amelyet megérdemelt volna. Ma már jól ismert tény, hogy ez az egyszerű barlangi lámpagyújtogató és felfedezése alapozta meg a karsztvidék turizmusát és Čeč volt a fő kezdeményezője a szlovéniai földalatti világ barlangi feltárásának és az élővilág kutatásának.

THE ELECTRIFYING HISTORY 2