1. konferenca slovenskega turizma in gostinstva doma in po svetu v Postojni

V četrtek, 2. oktobra je Postojnska jama d.d. v prostorih Jamskega dvorca v Postojni gostila preko 130 udeležencev 1. konference slovenskega turizma in gostinstva doma in po svetu. Srečanje, ki so se ga poleg domačih strokovnjakov udeležili tudi rojaki iz vsega sveta, je organiziral Svetovni slovenski kongres, navzoče pa sta pozdravila tudi minister za Slovence po svetu, Gorazd Žmavc ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Jožef Petrovič.

V strokovnem delu sta prisotne nagovorila predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič ter predsednik uprave podjetja Postojnska jama d. d., Marjan Batagelj, ki je v svojem predavanju nastavil ogledalo slovenskemu turizmu, z izkušnjami iz prakse uspešnega vodenja Postojnske jame, konstruktivnimi kritikami in predlogi pa ponudil veliko izhodišč drugim razpravljavcem. Razmišljanja in ugotovitve o stanju slovenskega turizma so pokazale, da bo potrebno v Sloveniji marsikaj spremeniti v kolikor bomo sploh še hoteli konkurirati razvitim turističnim trgom. Predvsem se kaže, da je slovenski turizem preveč zaprt sam vase in da je razvoj turističnih produktov prepočasen. Težave pomenijo tudi slaba razvitost javnega prometa, premalo čarterskih linij iz perspektivnih destinacij, pa tudi okornost v prilagajanju odpiralnih časov - tako turističnih znamenitosti, kakor v gostinstvu.

Razmišljanje je dopolnila Maja Konečnik Ruzzier z ljubljanske Ekonomske fakultete, ki je poudarila, da je nujno slediti trendom povpraševanja, ki se zelo spreminjajo in temu prilagajati ponudbo. Z idejo se je strinjal tudi Marjan Hribar, direktor direktorata za turizem in internacionalizacijo pri ministrstvu za gospodarstvo in tehnološki razvoj, ki je poudaril, da je turizem najhitreje rastoča gospodarska panoga v svetu in z aktualno rastjo deleža v družbenem bruto produktu Slovenije lahko pomeni znaten napredek tudi v razvoju naše države. Podobno so v svojih prispevkih razmišljali tudi drugi razpravljalci, ki so bili mnenja, da je delo v turizmu način življenja, ki ga ni mogoče ukalupiti v osem delovnih ur.

Sklepna misel prisotnih je bila, da je tovrstna izmenjava izkušenj med upravljavci in strokovnimi delavci na področju turizma, ki prihajajo iz različnih okolij, potrebna in dobrodošla ter bodo tovrstna srečanja nadgrajevali tudi v prihodnje, saj je turizem panoga, ki lahko pripomore k hitrejšemu razvoju Slovenije in višjemu življenjskemu standardu njenih prebivalcev.