Avtobusna postaja Postojnska jama

Dobro sodelovanje med Avtobusno postajo Ljubljana in podjetjem Arrivo nadgrajujemo z novim avtobusnim postajališčem Postojnska jama, kamor bodo večkrat dnevno pripeljali avtobusi na omenjenih progah. Na ta način bo obiskovalcem, ki nimajo lastnega prevoznega sredstva, še bolj poenostavljen dostop do Postojnske jame.

Obisk Postojnske jame z javnimi prevoznimi sredstvi ima bogato zgodovino in tradicijo. Že v času Avstroogrske in Italijanske države je bilo sodelovanje z Upravo železnic aktivno in potniki so ob nakupu železniških vozovnic do Postojne za ogled Postojnske jame prejeli znaten popust. Tudi to je pripomoglo k promociji razpoznavnosti Postojnske jame.

Danes je Postojnska jama največja slovenska znamenitost, ki skupaj s Predjamskim gradom in drugimi znamenitostmi Parka Postojnske jame letno beleži skoraj milijon obiskov. Obiskovalci prihajajo iz vsega sveta, številni med njimi pridejo v Slovenijo z javnimi prevoznimi sredstvi in iz kraja, kjer so nastanjeni, se radi odločajo za fakultativne izlete. Postojnska jama je približno na križišču poti med prestolnico Ljubljano in Koprom oz. slovensko Obalo, Novo Gorico, znanim igralniškim centrom in Reko, središčem Kvarnerskega zaliva. Dobro sodelovanje med Avtobusno postajo Ljubljana in podjetjem Arrivo tako danes nadgrajujemo z novim avtobusnim postajališčem Postojnska jama, kamor bodo večkrat dnevno pripeljali avtobusi na omenjenih progah. Na ta način bo obiskovalcem, ki nimajo lastnega prevoznega sredstva, še bolj poenostavljen dostop do Postojnske jame.

Želja vseh partnerjev, ki so sodelovali pri projektu nove avtobusne postaje je, da se sodelovanje razširi in bo v prihodnje še več avtobusnih povezav, ki bi imele postajo tudi pred Postojnsko jamo. Danes so si predstavniki podjetij Postojnska jama Marjan Batagelj, Avtobusne postaje Ljubljana Marjan Kotar in podjetja Arriva Slovenija Bo Erik Stig Karlsson simbolično razdelili triptih – sliko vhoda v Postojnsko jamo, ki je nastajala ob tej priložnosti tekom dopoldneva in se dogovorili, da jo sestavijo vsaj enkrat letno in se dogovorijo za še kakšen nov skupen projekt.

S tem še nadgrajujemo našo storitev do gosta, saj mu želimo pot do znamenitosti čim bolj olajšati. Turizem pri Postojnski jami gradimo na pozitivnih izkušnjah obiskovalcev, zato tudi letos v juliju in avgustu ohranjamo bus-shuttle med Postojnsko jamo in Predjamskim gradom, ki se je že v lanski sezoni odlično izkazal. Na ta način smo prijazni tako do gostov, ki jim omogočamo varen in udoben prevoz, kot do okolja, saj manjšamo število osebnih avtomobilov na cesti in parkiriščih in s tem pripomoremo k razbremenitvi okolja.