Družba Postojnska jama d.d. bo letos izplačala rekordno dividendo

V petek, 24. maja 2019, je potekala skupščina družbe Postojnska jama d.d., na kateri sta družbenika BATAGEL & CO. (s tričetrtinskim deležem) in Občina Postojna (s četrtinskim deležem) glasovala med drugim o višini izplačila dividend družbenikom. 

V petek, 24. maja 2019, je potekala skupščina družbe Postojnska jama d.d., na kateri sta družbenika BATAGEL & CO. (s tričetrtinskim deležem) in Občina Postojna (s četrtinskim deležem) glasovala med drugim o višini izplačila dividend družbenikom. Upravni odbor družbe Postojnska jama d.d. je zaradi izjemno uspešnega poslovanja družbe v preteklem letu skupščini predlagal, da se družbenikom izplačajo dividende v višini 1.692.322,06 evrov. Za predlog sta glasovala oba družbenika in s tem zagotovila izplačilo dividende v doslej rekordni višini.

Družba Postojnska jama d.d. bo s tem v občinski proračun poleg koncesnine, ki bo letos znašala približno 1.454.000 evrov, in ostalih davščin, ki znašajo približno 200.000 evrov, dodatno prispevala približno 425.000 evrov, skupaj torej več kot 2 miljona evrov, s čimer nedvomno ostaja eden ključnih stebrov zagotavljanja razvoja Občine Postojna.

Pripravila: Kaja Batagelj