EXPO Postojnska jama kras je odprl svoja vrata

Danes, 22. aprila smo pri Postojnski jami po 111 letih želja in idej, ki so pretekla od prve misli o postavitvi muzeja Postojnske jame, odprli razstavno zbirko EXPO Postojnska jama kras. Največja razstava o krasu in Postojnski jami, kot njegovemu najbolj edinstvenemu pojavu, je postavljena v Parku Postojnske jame, v stavbi na začetku promenade.

EXPO Postojnska jama kras je odprl predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj, ki je v svojem nagovoru dejal, da je vesel, da se danes uresničujejo sanje številnih upravljavcev in generacij, ki so si prizadevale za uresničitev te ideje, a se je le-ta vedno odmikala v prihodnost. Poudaril je, da s tem dejanjem izpolnjujemo svoje poslanstvo, pričakujemo pa tudi, da bo projekt ekonomsko upravičen.

EXPO Postojnska jama kras pomeni pomembno dopolnitev obstoječe ponudbe in nadgradnjo dosedanje interpretacije jame z novimi vsebinami, ki jih obiskovalci pri ogledu jame doslej niso spoznavali. Je največja stalna razstava o jami in kraških pojavih na svetu.

S pomočjo interaktivnih predstavitev bodo prikazane vsebine, ki pričajo o nastanku in izjemni zgodovini turističnega razvoja najbolj znane turistične jame na svetu. Obiskovalci kras in kraške pojave spoznavajo preko projekcij različnih vsebin na tridimenzionalni maketi, ter odkrivajo posebnosti kraškega okolja in svetovne presežnike Postojnske jame na steni svetovne slave. V srčici razstave se obiskovalec virtualno spustil iz površja v rove in dvorane Postojnske jame ter dobi občutek o razvejanosti največjega jamskega sistema.

Razstava bo zanimiva tako za obiskovalce, ki se s krasom in jamami srečujejo prvič, kot za strokovnjake. Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim, ki jih bosta skozi razstavo interaktivno vodila človeška ribica in hrošč drobnovratnik.

Taki projekti so praviloma v javni lasti, posebnost razstave EXPO Postojnska jama kras pa je tudi v tem da gre za zasebni projekt. Celotna vrednost investicije je bila 3 milijone Evrov, večji del je bil financiran iz lastnih sredstev, delno (229.400 Evrov) pa iz sredstev projekta IPA.

Razstava je bila del Jadranskega čezmejnega sodelovanja IPA, in sicer projekta z naslovom Muzeji Jadrana bogatijo kulturni turizem (Museumcultour), kjer so sodelovali še partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Črne gore in Albanije.