Kandidatura Klasičnega krasa na Unesco

V Postojni je bil podpisan sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine za kandidaturo za vpis na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Zaradi izjemne univerzalne vrednosti Klasičnega krasa, ki je sicer sestavni del Dinarskega krasa, je Slovenija leta 2015 začela s pripravo nominacije za njegov vpis na seznam svetovne dediščine UNESCO. Ponedeljek, 12. november 2018 pomeni posebno prelomnico v postopku, saj je minister za okolje in prostor Republike Slovenije Jure Leben v Postojni podpisal sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine. Med sopodpisniki je družba Postojnska jama d. d., ki upravlja s Postojnsko jamo, največjo turistično jamo klasičnega krasa v Evropi, ponaša pa se tudi z največjo jamsko biodiverziteto. Način upravljanja sicer ni predpisan, pripravljavci kandidature pa so se odločili za skupino upravljavcev, ki je sklenila sporazum o načrtu upravljanja. Kandidatura za vpis bo vložena januarja, odločitev ali bo Klasični kras postal del prestižnega seznama UNESCO, pa bo znana leta 2020.