Mnenje Društva MDS o prevzemni ponudbi Postojnske jame za delnice družbe Certa Holding, d.d. - družba pooblaščenka

Objavljamo pozitivno mnenje Društva mali delničarji Slovenije o prevzemni ponudbi Postojnske jame za delnice družbe Certa Holding d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v svojih osmih (8) letih delovanja aktivno zastopa delničarke in delničarje delniških družb in smo edina organizacija v Sloveniji, ki na letni ravni organizirano zastopa male delničarje na skupščinah. Do današnjega dne smo tako izvedli preko 200 organiziranih zbiranj pooblastil. Poleg zastopanja na skupščinah smo aktivni tudi pri drugih postopkih, ki so neposredno ali posredno povezani z delničarstvom. 

V Društvu MDS aktivno spremljamo dogajanje okoli družbe Certa Holding, d.d. in družbe Certa Holding, d.d. - družba pooblaščenka. Prvič so se na nas pričeli obračati posamezni delničarji, z različnimi vprašanji, še pred lanskoletno skupščino. Ravno zaradi tega smo dodatno pozornost namenili nedavni prevzemni ponudbi, ki jo je objavila družba Postojnska jama, d.d., in ki za delnico ponuja 3,20 EUR. 

V javnosti so se po objavi prevzemne ponudbe pojavile tudi številne druge ponudbe, za katerimi stojijo posamezne borzne hiše in so bodisi nižje od prevzemne ponudbe bodisi višje, a je razpoložljiva količina za odkup izredno majhna. Pri vse tovrstnih ponudbah se je potrebno zavedati, da so končni kupci neznani, kar samo po sebi priča o dvomljivi naravi takšnih ponudb. 

Po oceni Društva MDS je glede na specifičen položaj Certe Holding, ki je pomembna družba v lokalnem okolju, izrednega pomena sama strategija kupca. V Društvu MDS menimo, da dosedanji napori g. Marjana Batagelja, ki uspešno vodi Postojnsko jamo, pričajo o tem, da je njegova prevzemna ponudba resna in kar je še posebej pomembno, prinaša dodano vrednost za lokalno prebivalstvo. Prepričani smo, da Certa Holding potrebuje odgovornega lastnika, ki bo s svojimi investicijami poskrbel za razvoj, s katerim bo tudi Cerkljanska regija prosperirala. 

Na osnovi navedenega v Društvu MDS ocenjujemo, da je prevzemna ponudba Postojnske jame za prevzem delnic družbe Certa Holding, d.d. - družba pooblaščenka, primerna. 

Za morebitna dodatna vprašanja smo z veseljem na razpolago na naslovih: Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 433 40 00, 01 433 50 00, 031 787 282 ali email: info@skupaj.si.

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
predsednik

Mnenje Društva mali delničarji Slovenije o prevzemni ponudbi Postojnske jame za delnice družbe Certa Holding d.d.