Nadzemna in podzemna železnica z roko v roki

Upravi Postojnske jame in Slovenskih železnic sta podpisali sporazum o poslovnem sodelovanju.

Predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj in direktor Slovenskih železnic – Potniški promet mag. Boštjan Koren sta v Postojnski jami podpisala sporazum o sodelovanju in z njim začrtala nove poslovne cilje. Sodelovanje pri skupnih programsko prodajnih aktivnostih, ki bodo povezovale promocijo potniškega prometa in širitev turistične ponudbe, ima za cilj povečanje števila potnikov na vlakih in tudi pospeševanje obiska Postojnske jame kot svetovne turistične znamenitosti z železniško infrastrukturo.

Sodelovanje obeh uprav ima dolgoletno tradicijio, saj sta na področju promocije sodelovali že kmalu po izgraditvi Južne železnice, ki je pomembno vplivala na razvoj turizma v Postojni in kapniki iz Postojnske jame so bili takrat postavljeni na vseh pomembnejših železniških postajah. Sodelovanje pri promociji pa se je razvijalo tudi pozneje in skupaj je bilo izpeljanih kar nekaj uspešnih akcij. Ob tej priložnosti se je Marjan Batagelj predstavnikom Slovenskih železnic zahvalil tudi za strokovno pomoč pri njihovi železnici, edini podzemni v Sloveniji.