Nove pridobitve in podpis aneksa koncesijske pogodbe

Pred skoraj dvema stoletjema, 14. aprila 1818, je domačin Luka Čeč, ob pripravah na cesarski obisk Postojnske jame, odkril do tedaj neznane razsežnosti postojnskega podzemnega sveta.

In prav na obletnico tega pomembnega dogodka smo v Postojnski jami svečano odprli prenovljeno vstopno dvorano, kjer milijoni obiskovalcev začnejo ogled podzemne lepotice ter nov most čez reko Pivko na Velikem domu, kjer je Luka Čeč pred natanko 197 leti preplezal steno in – po njegovih besedah »našel nebesa«. Svečane prireditve ob priložnosti odprtja so se udeležili ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, poslanka Državnega zbora Erika Dekleva ter podžupana Občin Postojna in Pivka.

Uvodoma je delo ob prenovi predstavil arhitekt Leon Belušič, ki je povedal, da so bile pri ideji prenove upoštevane smernice historične gradnje Jamskega dvorca, ki jo je zasnoval njegov prvi arhitekt, Pietro Palumbo.

Marjan Batagelj predsednik UO Postojnske jame je predstavil, kako je delo potekalo, od ideje do upoštevanja avtohtonih materialov – kamna in lesa. Vstopna dvorana namreč ni še jama, pač pa je šele povabilo v jamo in kraj, kjer se človek prvič sreča z jamskim okoljem in v tem smislu je vstopni del tudi prenovljen. Ob koncu ogleda se obiskovalci Postojnske jame pripeljejo na Veliki dom, kjer se je zgodba jamskega turizma začela in kjer jo vsi nasledniki Luke Čeča peljemo naprej.

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor je poudarila, da je primer sodelovanja med Postojnsko jamo in Državo zagotovo primer dobre prakse, kakršnih bi moralo biti v Sloveniji več. Potrdila je, da je koncesionar veliko storil za ohranjanje narave, hkrati pa povečeval obseg poslovanja. Zahvala se je za pripravljenost upravljanja in uspešnost trženja, ki pripomore k razpoznavnosti destinacije v svetovne merilu.

Po odprtju in predstavitvi pomembnih pridobitev sta ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen in predsednik UO Postojnska jama d.d., Marjan Batagelj podpisala aneks h Kratkoročnemu programu rabe Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema za obdobje 2014 – 2018. Aneks je sestavni del koncesijske pogodbe, ki je sklenjena za obdobje 20 let in določa dolgoročni program rabe naravnih vrednot Postojnski in Predjamski jamski sistem in pomeni dolgoročno vizijo upravljanja do konca koncesijskega obdobja. Na podlagi dolgoročnega programa se izdela kratkoročni program, s katerim se za obdobje 5 let program podrobneje določi. S tem aneksom se določa predvsem vsebina in predvidena višina vlaganj v jamsko infrastrukturo, program monitoringa spremljanja rabe in izvajanje sanacij v jami. Sam aneks nima neposrednih finančnih posledic, ker je vsebinske narave. Višino koncesnine določata Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski in Predjamski jamski sistem ter Koncesijska pogodba, ki temelji na njej.

Fotografije: Valter Leban za Postojnsko jamo