Obvestilo javnosti družbe Postojnska jama

Objavljamo sporočilo vsem delničarjem, ki prejeli poziv k preklicu prodaje delnic.

Družba Postojnska jama d.d. je objavila ponudbo za prevzem vseh delnic družbe Certa Holding d.d. in sicer na podlagi javne objavljene ponudbe, katero je predhodno odobrila Agencija za trg vrednostnih papirjev. Prevzemni postopek se vodi na podlagi Zakona o prevzemih, sama ponudba pa se izteče v četrtek 12.10.2017.

Kot smo bili s strani določenih delničarjev in tudi zainteresirane javnosti obveščeni, se predstavniki združenja Ozaveščena Cerkljanska, obračajo na delničarje Certa Holding in jih pozivajo, naj ne podajo izjave, da sprejemajo ponudbo Postojnske jame d.d. za nakup njihovih delnic, tiste, ki so že podali izjavo, da sprejemajo ponudbo, pa pozivajo, naj podano izjavo o sprejemu ponudbe prekličejo.

Postojnska jama d.d. opozarja vse delničarje, ki so prejeli tak poziv neposredno ali preko objav v drugih medijih ali letakih in pismih, da poziv na preklic ni zakonit in je zavajajoč. Ker se postopek vodi po določilih Zakona o prevzemih, je po zakonu možno preklicati podano izjavo o sprejemu ponudbe le v primeru, če drugi prevzemnik po določilih zakona objavi konkurenčno ponudbo. Ker v tem postopku prevzemne ponudbe, ki ga je objavila Postojnska jama, ni bila podana konkurenčna ponudba in ker je rok za tako ponudbo že potekel, je povsem jasno, da delničarji, ki so že podali izjavo da sprejemajo ponudbo Postojnske jame d.d. za nakup delnic, take izjave ne morejo več preklicati. Zato se delničarji pozivajo, da ne nasedajo takšnim lažnim objavam.

Delničarji lahko Postojnski jami delnice prodajo do 12. oktobra 2017 do 12. ure na vseh bankah, kjer imajo odprt trgovalni račun.

Postojnska jama d.d.