Obvestilo o prevzemu družbe Certa Holding

Družba Postojnska jama d.d., ki je v postopku javnega prevzema vseh delnic družbe Certa Holding, izjavlja, da je seznanjena s sodbo Višjega sodišča v Kopru, ki je odločilo, da so nekateri sklepi skupščine družbe Certa holding z dne 1. septembra 2016 nični.

Hkrati obvešča zainteresirane delničarje in javnost, da ta odločba ne vpliva na potek prevzemne ponudbe, ki sicer poteka zelo uspešno in se približuje zastavljenemu cilju. Postojnska jama je začrtala svoj prevzem družbe Certa Holding na osnovi razvojne vizije Cerkljanskega s pogledom v prihodnost in se ne spušča v presojo preteklih dogodkov, ki so med delničarje vnašali zmedo in razprtije.

Zainteresirane delničarje obvešča, da lahko do 12. oktobra 2017 prodajo svoje delnice v skladu s prevzemno ponudbo, po kateri garantira plačilo v 8 dneh po izteku prevzemne ponudbe.

Objavljamo pozitivno mnenje Društva malih delničarjev Slovenije o prevzemni ponudbi Postojnske jame za delnice družbe Certa Holding d.d.

Foto: Bojan Tavčar