Pošta in čistilna naprava v Postojnski jami

24. junija 2011 je bilo v Koncertni dvorani Postojnske jame odprtje novega objekta. V njem sta umeščeni prva podzemna biološka čistilna naprava na svetu z novimi sanitarijami in razstavno prodajni objekt, v katerem je predstavitev 112-letne zgodovine podzemne pošte.

Prvi objekt v Koncertni dvorani je bil zgrajen leta 1927 v času Kraljevine Italije. Tedaj je bil v njem podzemni poštni urad, trgovina s spominki in gostinski objekt. Kasneje se je objekt večkrat preurejal, nazadnje v 70-ih letih minulega stoletja.

Namembnost novega objekta v Koncertni dvorani je večstranska. Pomembna pridobitev je čistilna naprava pod novimi sanitarijami s čimer se zmanjšujejo vplivi turistične rabe jame na okolje. V preteklosti so se odplake iz Koncertne dvorane iztekale v reko Pivko, ki teče v Planinsko jamo. Postojnsko-planinski jamski sistem je znan po največji jamski biodiverziteti – največjem številu različnih vrst jamskih živali na svetu. Zato je naloga in obveza upravljalca, da to pestrost podzemnega sveta varuje in ohrani. Nova čistilna naprava zagotavlja 98 % prečiščenost komunalnih odplak, zato se prečiščena voda lahko ponovno uporabi kot sanitarna voda.

Pri čistilni napravi gre za inovacijo, ki je že prejela nagrado Območne gospodarske zbornice. Avtorji so: Aljoša Arčon, Plan – R d.o.o. Branko Potočnik, CID Čistilne naprave d.o.o., Gino Bertoli, CID Srl, in Uroš Sajovic, Postojnska jama, d.d. Inovativnost projekta je že sama umestitev čistilne naprave v okolje kraške jame, kjer veljajo posebne naravovarstvene zahteve glede hrupa in emisij. Prilagojena je delovanju pri pogojih zelo različnih obremenitev in konstantno nizke temperature. Inovativna je tudi kombinirana uporaba tehnologije pritrjene biomase na mobilnih nosilcih (MBBR – Moving bed biofilm reactor) s selekcioniranjem mikroorganizmov v več stopnjah (denitrifikacija, oksidacija, nitrifikacija) ter tehnologija končne mikrofiltracije skozi potopno membrano (MBR – Membrane biological reactor), ki so jo razvili na univerzi na Norveškem.

Preostali del objekta je namenjen razstavno-prodajni dejavnosti.

V novem objektu ponovno oživili poštno dejavnost, ki je nekoč potekala v jami. Uredili smo razstavo o 112-letni zgodovini podzemnega poštnega urada. Obiskovalci lahko kupijo razglednice in posebne znamke. Izdelan je tudi nov ilustrirani dnevni poštni žig s človeško ribico – simbolom Postojnske jame, ki ga bodo nosile samo razglednice oddane v jami. Ponatisnili smo tudi razglednico prvega podzemnega poštnega urada na svetu v Postojnski jami.

Dela na objektu so potekala od oktobra 2010 do junija 2011, začetek projekta pa sega v leto 2006. Zasnovala sta ga arhitekta Peter Šenk in Polona Filipič iz Studia Stratum, izvajalec del je bilo Primorje d.d.

Investicija, ki se nanaša na infrastrukturo, je znašala 560.000 EUR. V veliki meri je financirana iz sredstev, ki jih podjetje odvaja kot koncesijsko dajatev državi in lokalni skupnosti, saj gre za jamsko infrastrukturo, ki je v lasti države.

Dela na objektu so potekala od oktobra 2010 do junija 2011, začetek projekta pa sega v leto 2006. Zasnovala sta ga arhitekta Peter Šenk in Polona Filipič iz Studia Stratum, izvajalec del je bilo Primorje d.d.

Investicija, ki se nanaša na infrastrukturo, je znašala 560.000 EUR. V veliki meri je financirana iz sredstev, ki jih podjetje odvaja kot koncesijsko dajatev državi in lokalni skupnosti, saj gre za jamsko infrastrukturo, ki je v lasti države.