Postojnska jama med 100 najuspešnejšimi slovenskimi podjetji

Postojnska jama d.d. se po raziskavi revije Manager uvršča med najboljša slovenska podjetja.

Revija Manager je v aktualni novembrski številki v članku »TOP 101: Najboljša srednja podjetja« objavila rezultate primerjave kazalnikov najuspešnejših slovenskih srednjih podjetij. Kot srednja podjetja so opredelili tista, ki so v letu 2016 obenem izpolnjevala vsaj dve izmed treh meril: število zaposlenih od 50 do 250, prihodki od prodaje od 8 do 40 milijonov evrov, sredstva od 4 do 20 milijonov evrov. Pri ocenjevanju uspešnosti pa so upoštevali: čisto donosnost sredstev, EBIT maržo, dodano vrednost na zaposlenega, rast EBITDA in čistih prihodkov od prodaje v letih 2012–2016.

Po primerljivih kazalnikih se je med najboljše uvrstilo tudi podjetje Postojnska jama, d. d., in sicer na odlično 18. mesto, kar jo opredeljuje tudi kot najuspešnejše slovensko turistično podjetje.

Nenehna skrb za nadzor nad stroški, racionalizacijo delovnega procesa, intenzivno vlaganje v ponudbo in oglaševanje, uporaba sodobnih tržnih prijemov, upoštevanje mnenj obiskovalcev in nagrajevanje zaposlenih za uspešno delo je le nekaj ukrepov, ki so pripomogli k temu, da podjetje posluje nadpovprečno uspešno v svoji branži. Prepričanje vseh zaposlenih, da je potrebno turistično podobo graditi na zadovoljstvu gosta in nenehoma vlagati v razvoj, pa še doprinaša k uspešnemu poslovanja podjetja, saj je strategija podjetja, ki jo rad ponovi tudi predsednik upravnega odbora, Marjan Batagelj: »Delamo tisto, kar je dobro za jamo in naše goste«.