Uspešnih devet mesecev

Na novinarski konferenci, ki se je odvijala v torek, 1. oktobra,je predsednik upravnega odbora Postojnske jame predstavil poslovanje družbe v preteklem devetmesečju in načrte za prihodnost, predsednik združenja slovenskih turističnih novinarjev FIJET Slovenija, Drago Bulc pa prisotne seznanil s podelitvijo najvišjega priznanja svetovne zveze FIJET, Zlatim jabolkom, ki ga je za leto 2013 prejela Postojnska jama.

Predsednik upravnega odbora Postojnske jame, Marjan Batagelj je na torkovi novinarski konferenci predstavil uspešno poslovanje družbe v prvih devetih mesecih. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, imajo namreč vsi poslovni kazalci uspeha pozitivno rast. Tako so se za 7-8 % povečali prihodki in poslovni izid, za 2-3 % pa sta višja tudi kazalnika povprečne zaposlenosti in dodane vrednosti na zaposlenega. V primerjanem obdobju je Postojnsko jamo obiskalo 4 % več obiskovalcev kot prejšnja leta, še vedno pa je v strukturi obiskovalcev opazen trend spreminjanja trgov. Nadaljuje se odpiranje daljnih trgov, upad povpraševanja iz evropskih trgov pa ni več tako očiten, kot se je kazal v preteklih letih, kar je pogojeno tudi z intenzivnimi marketinškimi akcijami. Tako si bo sredi oktobra Postojnsko jamo ogledal že polmilijonti letošnji obiskovalec, do konca leta pa naj bi si vse jame Postojnskega in Predjamskega jamskega sistema ogledalo skoraj 700.000 obiskovalcev.

Marjan Batagelj je za primerjavo predstavil tudi poslovanje od leta 2009 do danes, kjer so vsi kazalci uspešnosti od leta 2010, ko je prevzel upravljanje družbe, pozitivni in kažejo visoko stopnjo rasti. Še vedno se večajo tudi prihodki družbe, čeprav s spremembo stopnje DDV-ja, ki je začela veljati 1. julija, načeloma nismo višali cene storitev. Tako bodo predvidoma prihodki družbe v letu 2013 znašali približno 13,6 milijona EUR, je pa družba obremenjena z visoko stopnjo dajatev, saj bodo koncesijska dajatev, DDV, nadomestila in različne druge dajatve predvidoma dosegle 5,3 milijona EUR, kar pomeni približno 40 % delež v strukturi prihodkov. V naslednjem letu se z dvigom stopnje koncesijske dajatve iz 30 na 35 % ta delež še dviguje. Nadpovprečno so nagrajeni tudi zaposleni v družbi, saj podatek za prvih sedem mesecev kaže, da povprečna bruto plača v družbi presega povprečno bruto plačo v Republiki Sloveniji za četrtino.

Vsi kazalci uspeha so bili upoštevani v rezultatih raziskave uspešnosti slovenskega gospodarstva, ki so jo opravili v Reviji Manager in po kateri je gospodarska družba Postojnska jama najuspešnejše slovensko turistično podjetje. V omenjeni raziskavi, ki jo je Marjan Batagelj na novinarski konferenci predstavil, so primerjali kazalnike poslovanja v devetih gospodarskih panogah, med njimi tudi v gostinstvu in turizmu. Marjan Batagelj tak uspeh pripisuje odločnim poslovnim potezam, katerih usmeritev je začrtal že ob odločitvi za nakup podjetja, ki upravlja s svetovno znamenitostjo, Postojnsko jamo. Nadzor nad stroški, racionalizacija delovnega procesa, intenzivno vlaganje v ponudbo in oglaševanje, uporaba sodobnih tržnih prijemov, upoštevanje mnenj obiskovalcev in nagrajevanje zaposlenih za uspešno delo pa je le nekaj ukrepov, ki so pripomogli k temu, da kljub gospodarski krizi podjetje posluje nadpovprečno uspešno in širi svojo ponudbo. K temu ga vodi prepričanje, da je potrebno turistično podobo graditi na zadovoljstvu gosta in nenehoma vlagati v razvoj, tudi ko časi temu niso posebej naklonjeni. Prepričan je tudi, da je najboljša naložba v turizmu nasmešek in gostoljubnost.

Marjan Batagelj je predstavil še predvidene naložbe v naslednjem letu, tako tise, ki so del koncesijskih vlaganj, kot lastne naložbe. Za vse skupaj bomo v prihodnjem letu namenili preko pet milijonov evrov, največja investicija pa bo prenova osvetlitve v Postojnski jami v kolikor se bo pravočasno pripravilo razpis in bodo usklajene vse podrobnosti, s čemer se bo bistveno zmanjšalo svetlobno onesnaževanje jame. Slednjo bo ob pridobitvi evropskih sredstev izvajalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, družba Postojnska jama bo sodelovala kot partner pri izvedbi projekta. Pred sezono bo dokončan tudi Razstavni paviljon, kjer bo predstavljen nastanek kraških jam in turistični razvoj Postojnske jame. Druge investicije pa bodo zajele prenovo promenade pred Postojnsko jamo, prenovo električnih inštalacij in železniške infrastrukture ter drugo nadaljevanje urejanja okolice in dopolnjevanja ponudbe.

Da pa napori in uspehi niso ostali neopaženi, je poudaril tudi predsednik združenja turističnih novinarjev Slovenije, FIJET, Drago Bulc. Povedal je, da je vesel, da prejemnik prvega slovenskega Kristalnega Triglava Marjan Batagelj vodi Postojnsko jamo, uspešno družbo, ki je ji je Svetovna zveza FIJET za prizadevanje in dobro poslovanje v turizmu, namenila najvišje priznanje, Zlato jabolko za leto 2013. Svečana podelitev z udeležbo številnih turističnih novinarjev iz vsega sveta bo predvidoma spomladi 2014 v Postojnski jami.

Ob koncu novinarske konference je Marjan Batagelj spregovoril še o aktualnih dogodkih, kot je pričakovanje naraščaja človeške ribice in posebni ukrepi, ki so bili v zvezi s tem izvedeni v akvariju in vivariju. Dotaknil pa se je pravkar zaključenega evropskega prvenstva v košarki, ki pa je imelo v turizmu manj pozitivnih učinkov, kot je bilo napovedano ali pričakovano, kar pa seveda ne zmanjšuje pomembnosti dogodka in uspehov reprezentance.

Postojna, 1. oktobra 2013