Odwiedzający z niepełnosprawnością ruchową

Atrakcje na terenie Parku Jaskini Postojnej są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z niepełnosprawnością ruchową.

Dla takich osób na terenie Parku Jaskini Postojnej przygotowano specjalne miejsca parkingowe, punkty dostępu czy toalety.

Jaskinia Postojna

Jaskinia Postojna jest przystosowana dla odwiedzających z niepełnosprawnością ruchową. Podczas wycieczki po jaskini obsługa pomaga zwiedzającym wsiąść i wysiąść z kolejki, a także zapewnia transport wózków inwalidzkich do miejsca zatrzymania się kolejki.

Trasa prowadząca przez jaskinię jest pokryta przeciwpoślizgowym betonem i nie zawiera schodów. Posiada jednak jedno bardziej strome podejście, które ma około 200 metrów długości i wznosi się na wysokość około 40 metrów. Po nim następuje podobny odcinek prowadzący w dół (o nachyleniu około 20%).Odwiedzającym z niepełnosprawnością ruchową, którzy potrzebują wózka inwalidzkiego i/lub pomocy opiekuna, polecamy zwiedzanie Jaskini Postojnej z poziomu podziemnej kolejki. Pokonanie całej trasy jest możliwe tylko w towarzystwie opiekuna, który pomoże w przejściu przez strome podejście. Trasa przez jaskinię ma długość 1,2 kilometra. W przypadku osób na wózkach inwalidzkich obowiązkowe jest powiadomienie z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Wszyscy odwiedzający z niepełnosprawnością ruchową i ich opiekunowie otrzymują 50% zniżki na bilety po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających (tylko w kasie biletowej).

Expo Jaskinia krasowa

Wystawa jest zlokalizowana w nowym budynku, który w całości został zaadaptowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wiwarium

Zoo ze zwierzętami jaskiniowymi znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do Jaskini Postojnej i jest dostępne dla odwiedzających na wózkach inwalidzkich.

Zamek Predjama

Niestety średniowieczni architekci nie przystosowali zamku do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Z uwagi na liczne schody zwiedzanie zamku nie jest odpowiednie dla osób z dużą niepełnosprawnością ruchową lub poruszających się na wózkach inwalidzkich.