Návštěvníci se sníženou mobilitou

Zajímavosti Parku Postojenské jeskyně jsou přístupné pro osoby na invalidních vozících i návštěvníky se sníženou mobilitou.

Pro návštěvníky se sníženou mobilitou jsou v Parku Postojenské jeskyně vyhrazena speciální parkovací místa a k dispozici jsou také přizpůsobené přístupové trasy a přístupné toalety.

Postojenská jeskyně

Postojenská jeskyně je plně přizpůsobena návštěvníkům se sníženou mobilitou. Během prohlídky jeskyně pomáhají pracovníci Postojenské jeskyně návštěvníkům nastupovat do vláčku a vystupovat z něj a zajišťují, aby byly invalidní vozíky převezeny do konečné zastávky vláčku.

Trasa jeskyně je opatřena betonovým povrchem s protiskluzovou úpravou a je bez schodů. Má však úsek s mírným sklonem, dlouhým přibližně 200 m, který cca 40 m stoupá a poté následuje podobný klesající úsek (se sklonem 20 %). Návštěvníkům se sníženou mobilitou, kteří potřebují invalidní vozík a/nebo pomoc doprovodu, doporučujeme, aby navštívili tu část Postojenské jeskyně, ve které probíhá prohlídka ve vláčku. Samozřejmě se můžete rozhodnout absolvovat celou prohlídku, ovšem pouze v případě, že s sebou máte doprovod, který vám pomůže na šikmém úseku jeskyně. Trasa jeskyně je dlouhá 1,2 km.

 

Všichni návštěvníci se sníženou mobilitou a jejich doprovod mají nárok na 50% slevu z ceny vstupenek, pokud se prokáží příslušným potvrzením o snížené mobilitě.

Výstava Expo Cave Karst

Výstava se nachází v nové budově, která byla plně přizpůsobena použití osobami na invalidních vozících.

Vivárium

Zoo s jeskynními živočichy se nachází v bezprostřední blízkosti vstupu do Postojenské jeskyně a je přístupná i osobám na invalidních vozících.

Predjamský hrad

Středověcí architekti bohužel prostory hradu nepřizpůsobili osobám se sníženou mobilitou. Vzhledem k velkému množství schodišť není hrad vhodný pro osoby se závažnými problémy s mobilitou a osoby na invalidních vozících.