Środki bezpieczeństwa

Zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby ochronić zdrowie Państwa i naszych pracowników. Jednak warunkiem zachowania zdrowia i miłych wrażeń ze zwiedzania jest stosowanie się przez wszystkich do wytycznych związanych z zapobieganiem chorobie COVID-19.

Zasady higieny

Prosimy o ścisłe przestrzeganie zasad higieny. Należy często myć ręce wodą z mydłem oraz odkażać je, używając własnego płynu lub płynów dostępnych na obszarze całego Parku. Ze względu na bezpieczeństwo innych osób, kaszleć/kichać należy w chusteczkę lub zgięcie łokcia, co pozwoli uniknąć zanieczyszczenia dłoni.

Korzystanie z audioprzewodników

Dla zapewnienia bezpieczeństwa audioprzewodniki dezynfekowane są po każdym użyciu.

Płatności zbliżeniowe

Prosimy, aby w miarę możliwości dokonywać płatności zbliżeniowo i korzystać z możliwości zakupu biletów online. Kontrola biletów cyfrowych i papierowych przed wejściem do naszych obiektów odbywa się z użyciem bezdotykowych czytników cyfrowych.

Noszenie maseczek

W pomieszczeniach zaleca się stosowanie maski ochronnej na nos i usta.

W przypadku zaobserwowania u siebie objawów COVID-19, takich jak gorączka, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem, prosimy o przełożenie swojej wizyty do momentu ustąpienia objawów i poprawy samopoczucia.