Środki bezpieczeństwa

Zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby ochronić zdrowie Państwa i naszych pracowników. Jednak warunkiem zachowania zdrowia i miłych wrażeń ze zwiedzania jest stosowanie się przez wszystkich do wytycznych związanych z zapobieganiem chorobie COVID-19.

Zapoznaj się z nowymi, zmienionymi godzinami otwarcia i wycieczek.

Zachowanie bezpiecznej odległości

Prosimy, aby podczas zwiedzania, w sklepach, restauracjach i toaletach zachować dystans 1,5 metra (5 stóp) od pozostałych osób. Należy postępować wg wytycznych naszych przewodników i pozostałych członków personelu Parku Jaskini Postojnej. Nasze atrakcje usytuowane są w pięknym parku nad rzeką Pivką – prosimy, aby w czasie spacerów zachowywać bezpieczny dystans od innych.

Zachowanie bezpiecznej odległości w kolejce jaskiniowej

Prosimy o stosowanie się do wytycznych przewodnika. Prosimy, aby w wagonach kolejki zajmować miejsca w co drugim rzędzie, a rzędy między nimi pozostawiać puste. Wymóg ten nie dotyczy rodzin i grup zwiedzających.

Poruszanie się w grupach

Ze względu na aktualną sytuację odpowiednio zmieniliśmy liczbę osób przypadającą na grupę zwiedzających. Przestrzeń w jaskini umożliwia zachowanie bezpiecznego odstępu 1,5 m (5 stóp) przez cały czas. Prosimy o stosowanie się do wytycznych przewodnika.

Zasady higieny

Prosimy o ścisłe przestrzeganie zasad higieny. Należy często myć ręce wodą z mydłem oraz odkażać je, używając własnego płynu lub płynów dostępnych na obszarze całego Parku. Ze względu na bezpieczeństwo innych osób, kaszleć/kichać należy w chusteczkę lub zgięcie łokcia, co pozwoli uniknąć zanieczyszczenia dłoni.

Korzystanie z audioprzewodników

Dla zapewnienia bezpieczeństwa audioprzewodniki dezynfekowane są po każdym użyciu.

Płatności zbliżeniowe

Prosimy, aby w miarę możliwości dokonywać płatności zbliżeniowo i korzystać z możliwości zakupu biletów online. Kontrola biletów cyfrowych i papierowych przed wejściem do naszych obiektów odbywa się z użyciem bezdotykowych czytników cyfrowych.

Noszenie maseczek

Noszenie maseczek jest obowiązkowe wewnątrz obiektów.  Noszenie maseczek obowiązuje we wszystkich atrakcjach turystycznych i wnętrzach obiektów na terenie Parku Jaskini Postojnej. Dzieci w wieku poniżej 6 lat są zwolnione z obowiązku zakładania maseczki.

Restauracje, hotele i atrakcje turystyczne

Aby wejść do restauracji, hoteli i atrakcje turystyczne, goście muszą posiadać jeden z następujących dokumentów: certyfikat szczepienia przeciw COVID-19, negatywny wynik testu RAT lub PCR lub certyfikat ozdrowieńca COVID-19.

W przypadku zaobserwowania u siebie objawów COVID-19, takich jak gorączka, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem, prosimy o przełożenie swojej wizyty do momentu ustąpienia objawów i poprawy samopoczucia.