130 let električne razsvetljave v Postojnski jami

24. maja je minilo natanko 130 let, odkar je Postojnska jama dobila električno razsvetljavo.

Preden so v jami zasvetile električne luči, so jamo razsvetljevali jamski vodniki z oljnimi svetilkami in jamski svetilničarji, ki so sproti prižigali in ugašali stenske sveče. Obseg razsvetljave je bil odvisen od cene, ki so jo obiskovalci plačali za ogled. Gostje so lahko zbrali le nekaj sveč ali “veliko razsvetljavo”, za katero so porabili od štiri do pet kilogramov sveč.

Že 1878. leta se je začela Jamska komisija pod vodstvom Antona Globočnika zanimati za električno osvetlitev. S tem namenom se je za rešitve zanimala na Dunaju in v Parizu. Po dolgih pogovorih z dunajskimi elektro podjetji je dal Globočnik napeljati električno napeljavo ob priložnosti praznovanja 600-letnice združitve Kranjske z drugimi habsburškimi deželami. Postojnsko jamo je tedaj - 15. julija 1883 že drugič obiskal avstrijski cesar Franc Jožef I. Ob tem pomembnem dogodku so Veliko dvorano poskusno osvetlile tri električne luči. Naslednje leto je Postojnska jama dobila električno razsvetljavo v celoti. Z elektriko je bila razsvetljena kar tri leta pred Londonom.

Takratni upravljavec jame Globočnik je v svoji Kroniki tedaj zapisal: >>Električna napeljava je postala resnica. 24. maja 1884 je bila končana inštalacija in je bila jama razsvetljena ob obisku gojencev reške pomorske akademije. Uspeh je bil briljanten. Ob prižigu elektrike se je pojavila pred nami še nikdar videna slika kapniške lepote v vsej svoji krasoti. 12 obločnih svetilk in 1400 sveč je razsvetljevalo 6 najbolj markantnih točk v jamo: Veliko dvorano, Plesno dvorano, Pralnico, razpotje pri Grobu, Razgledišče in Kalvarijo<<.

Električno energijo je proizvajala lokomobila na parni pogon, ki je bila začasno nameščena v leseni baraki nedaleč od vhoda v jamo. Z lučmi v Veliki dvorani in Plesni dvorani je bila povezana preprosto, s trifaznim enosmernim tokom. Dobavljena je bila le nekaj dni pred prihodom cesarja. Napeljavo je zagotovilo dunajsko podjetje Siemens & Halske. Poleg električne napeljave je jamo osvetljevalo še 16.000 sveč, krasilo pa jo je tudi 600 barvanih balonov.

Tako je bila prav v Postojnski jami izvedena prva električna razsvetljava v takratni Kranjski in obenem ena od prvih razsvetljav podzemlja na svetu poleg. Z razvojem na področju električnega osvetljevanja se je osvetlitev dopolnjevala, spreminjala in tako nenehno izboljševala. Temu sledi še danes.