Seznamte se s královnou jeskyní

Seznamte se s královnou jeskyní. Před rokem 1818 si mohli návštěvníci prohlédnout pouhých 300 metrů jeskyně. V současnosti lze navštívit během hodinu a půl dlouhé prohlídky více než 5 kilometrů fascinujících jeskynních prostor, chodeb a velkolepých síní.

Prohlídka Postojenské jeskyně

Jeskynní vláček vás nejprve proveze člověkem vytvořenými tunely a poté prvními přírodními chodbami, které zčernaly při hoření benzínu likvidovaného během druhé světové války. Po této chodbě si prohlédnete dvě jeskynní síně, první je Gotska dvorana (Gotická síň), která oplývá spoustou jeskynních útvarů. Po ní následuje Kongresna dvorana (Kongresová síň).

Po dvoukilometrové jízdě vláčkem přijedete k útvaru Velika gora (Velká hora), kde z vlaku vystoupíte a přes Ruski most (Ruský most) přejdete k jeskyním Lepe jame (Krásné jeskyně) a nejslavnějšímu stalagmitu a symbolu Postojenské jeskyně, tzv. Briljantu.

Prohlídka končí nástupem návštěvníků na vláček a návratem na povrch.

Vybrat vstupenky

Vhodné oblečení

Teplota uvnitř jeskyně je po celý rok konstantní (10 °C) bez ohledu na roční období, a proto je nutné si vzít vhodné oblečení. Před vstupem do Postojenské jeskyně jsou pro případ potřeby k dispozici k zapůjčení zateplené pláštěnky.

Prohlídky s průvodci a využití audio průvodců

Všechny prohlídky Postojenské jeskyně probíhají pod vedením průvodců, kteří hovoří slovinským, anglickým, německým nebo italským jazykem. Ti návštěvníky seznamují s informacemi o krásách jeskynního systému. Návštěvníci mohou také využít audio průvodce v různých jiných jazycích.