Výlet třemi jeskyněmi

V období mezi první a druhou světovou válkou, když území Postojné náleželo Itálii, byly tři z jeskyní postojenského jeskynního systému, a to konkrétně Postojna, Černá jeskyně a Pivka, propojeny umělými tunely. Výstavba umělých tunelů byla vojenským projektem a podle plánu, který nakonec nebyl realizován, měl tunel vedoucí z jeskyně Pivka pokračovat do jeskyně Planina, jejíž východ se nacházel na italsko-jugoslávské hranici. Umělé tunely usnadňují průchod do jeskyní. Díky tomu máte skvělou příležitost poznat obrovské prostory a velikost jeskynního systému Postojna.

Výlet zabere dvě až tři hodiny po nenáročné stezce a začíná jízdou jeskynním vláčkem. Po projížďce následuje prohlídka Krásné jeskyně a procházka Bertareliho soutěskou, odkud se vydáte do Černé jeskyně a jeskyně Pivka. Trasa pokračuje Postojenskou jeskyní, kde si prohlédnete slavný krápník zvaný Briliant a jeskynní akvárium, Koncertní síň a Belvedér. Výlet je zakončen další projížďkou na palubě legendárního vláčku. Prohlídka probíhá v malých skupinách s anglicky a slovinsky mluvícím průvodcem. Místo setkání je před vstupem do jeskyně. Nevyžaduje se speciální vybavení. Po zbytek roku jsou výlety možné po předchozí domluvě.

Ceny jsou platné: 2. 1. 2024 - 27. 6. 2024

Ceny jsou platné: 28. 6. 2024 - 15. 9. 2024

*Due to its difficulty, the tour is not suitable for children under 5 years.