Trek třemi jeskyněmi

V období mezi první a druhou světovou válkou, když území Postojné náleželo Itálii, byly tři z jeskyní postojenského jeskynního systému, a to konkrétně Postojna, Černá jeskyně a Pivka, propojeny umělými tunely. Výstavba umělých tunelů byla vojenským projektem a podle plánu, který nakonec nebyl realizován, měl tunel vedoucí z jeskyně Pivka pokračovat do jeskyně Planina, jejíž východ se nacházel na italsko-jugoslávské hranici. Umělé tunely usnadňují průchod do jeskyní. Díky tomu máte skvělou příležitost poznat obrovské prostory a velikost jeskynního systému Postojna.

Trek po snadné trase trvá dvě až tři hodiny a začíná jízdou v jeskynním vláčku. Trek trvá dvě až tři hodiny a vede po jednoduché trase. Začíná projížďkou vláčkem, pokračuje procházkou Černou jeskyní a jeskyní Pivka až do Postojenské jeskyně, kde návštěvníci uvidí slavný stalagmit nazývaný Briljant a akvárium obývané macaráty jeskynními. Trek je zakončen další projížďkou na palubě legendárního vláčku. Prohlídka s průvodcem je zajišťována v malých skupinách (3 až 30 osob) s anglicky nebo slovinsky mluvícím průvodcem. Místo setkání je před vstupem do jeskyně. Není vyžadováno speciální vybavení. V jiných obdobích roku lze treky sjednat po předchozí dohodě.