Pravna obavijest i kolačići

Ova Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: „Politika“) vrijedi za svakog pojedinca čije osobne podatke obrađuje društvo Postojnska jama d.d.

Društvo Postojnska jama d.d. kao upravitelj vaših osobnih podataka pripremilo je u svrhu ostvarivanja načela poštene i transparentne obrade ovu Politiku koja pojedincu omogućuje dobivanje svih relevantnih informacija koje se odnose na njegove osobne podatke na jednome mjestu.

U društvu Postojnska jama d.d. poštujemo vašu privatnost i vaše ćemo osobne podatke upotrijebiti isključivo u svrhe navedene u ovoj Politici. Vaše osobne podatke brižno ćemo štititi u skladu sa zakonodavstvom koje regulira zaštitu osobnih podataka (posebno Uredbom EU 2016/679 (u daljnjem tekstu: „GDPR“) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka - ZVOP-1) i ostalim internim aktima društva Postojnska jama d.d. koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

1. Upravitelj osobnih podataka

Upravitelj osobnih podataka je društvo Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna. Ako želite više informacija ili imate dodatna pitanja u vezi sa zaštitom svojih osobnih podataka, možete nam se obratiti na info@postojnska-jama.eu.

2. Vrste osobnih podataka i svrhe njihove obrade

Društvo Postojnska jama d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke na osnovi privole pojedinaca na koje se odnose osobni podatci i/ili za potrebe provedbe ugovora i mjera prije sklapanja ugovora.

2.1. Obrada na osnovi privole

Obrada osobnih podataka može se temeljiti na konkretnoj privoli pojedinca koja društvu Postojnska jama d.d. omogućuje uporabu njegovih osobnih podataka u svrhe definirane u privoli, i to provedbu marketinških aktivnosti kao što su obavješćivanje o ponudi, novostima i pogodnostima, za slanje časopisa, brošura i ostalog promotivnog materijala o ponudi društva Postojnska jama d.d., s njime povezanih društava i njegovih poslovnih partnera.

Na osnovi privole društvo Postojnska jama d.d. prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke:

- od pojedinaca koji su potrošači: ime, prezime, elektroničku adresu, telefonski broj, državu boravka. Podatak o državi boravka trebamo kako bismo vam obavijesti slali u najpogodnijoj jezičnoj verziji;

- od pojedinaca koji nisu potrošači (predstavnici trgovačkih društava): ime, prezime, elektroničku adresu i telefonski broj.

Slat ćemo vam obavijesti putem podataka za kontakt koje dobijemo od vas.

Privola je dana u svrhe definirane u privoli i na snazi je do opoziva. Kad pojedinac djelomično ili u cijelosti opozove svoju privolu, više nećemo upotrebljavati njegove podatke u svrhu za koju je podnio opoziv. Ako pojedinac želi opozvati privolu, može nam pisati na info@postojnska-jama.eu. Pojedinac se uvijek može „odjaviti“ od primanja pojedinih poruka putem komunikacijskog kanala putem kojega je primio određenu poruku. Poveznica do odjave, odnosno informacija kako ostvariti odjavu nalazi se u poruci. Zahtjev pojedinca nakon opoziva ćemo zabilježiti u svojem sustavu i početi ga primjenjivati odmah odnosno najkasnije 15 dana nakon primitka.

Ako pojedinac ne da privolu za provedbu prethodno navedenih svrha obrade osobnih podataka, ako da djelomičnu privolu ili suglasnost (djelomično) opozove, društvo Postojnska jama d.d. takvog će pojedinca obavješćivati samo u slučajevima i u opsegu dane privole, odnosno na načine koje dopušta važeće zakonodavstvo.

Sklapanje ugovora za kupnju ulaznica za obilazak znamenitosti društva Postojnska jama d.d. ili drugih proizvoda i aranžmana i/ili za rezervaciju hotelskih soba u Hotelu Jama nije uvjetovano davanjem privole za provedbu marketinških aktivnosti. Davanje privole dobrovoljno je i ako pojedinac odluči da je ne želi dati, odnosno ako je kasnije opozove, to ni u kojem slučaju ne smanjuje njegova prava koja proizlaze iz ugovora i za njega ne predstavljaju dodatne troškove odnosno otežavajuće okolnosti.

Društvo Postojnska jama obrađivat će osobne podatke na osnovi privole pojedinca u skladu s posljednjom primljenom suglasnošću pojedinca bez obzira na komunikacijski kanal kojim je pojedinac dao suglasnost.

2.2. Obrada na osnovi ugovora

Društvo Postojnska jama d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinaca na osnovi sklopljenog ugovora za (i) kupnju ulaznica za razgledanje znamenitosti društva Postojnska jama d.d. ili drugih proizvoda i aranžmana kako to definiraju Opći uvjeti poslovanja te za (ii) rezervaciju hotelskih soba u hotelu Jama i Apartmanima Proteus.

(iii) Društvo Postojnska jama nadalje prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinaca na osnovi sklopljenih ugovora sa svojim poslovnim partnerima. Na osnovi tih ugovora društvo Postojnska jama prikuplja osobne podatke pojedinaca koji su na bilo koji način potrebni za provedbu ugovora.

Osobni podatci prikupljeni po toj osnovi potrebni su za provedbu sklopljenih ugovora (u svrhe pružanja prethodno navedenih usluga i/ili proizvoda) i mjera prije sklapanja ugovora. Ako se navedeni osobni podatci ne podnesu, odnosno ako se pojedinac na kojeg se odnose ne slaže s njihovom obradom, sklapanje navedenih ugovora nije moguće, a od već sklopljenih ugovora ćemo odustati.

(i) Društvo Postojnska jama d.d. za potrebe provedbe ugovora za kupnju ulaznica za razgledanje znamenitosti društva Postojnska jama d.d. ili drugih proizvoda i aranžmana prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, elektroničku adresu, telefonski broj, državu boravka, postavke jezika.

(ii) Postojnska jama d.d. za potrebe provedbe ugovora za rezervaciju hotelskih soba u hotelu Jama od pojedinca prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, elektroničku adresu, telefonski broj, adresu, državu boravka, postavke jezika.

(iii) Društvo Postojnska jama za potrebe provedbe ugovora sa svojim poslovnim partnerima u pravilu prikuplja sljedeće osobne podatke: ime, prezime, elektroničku adresu, telefonski broj. Na osnovi tih ugovora društvo Postojnska jama može prikupljati i druge osobne podatke koji su određeni u pojedinačnom ugovoru i potrebni za provedbu tog ugovora.

Društvo Postojnska jama d.d. ne prikuplja brojeve ni druge podatke koji se odnose na platne kartice i koje kupac šalje putem internetskih mjesta www.postojnska-jama.eu ili tickets.postojnska-jama.eu. Te podatke prikupljaju isključivo ponuđači plaćanja platnim karticama.

3. Korisnici osobnih podataka

Korisnici osobnih podataka su službenici društva Postojnska jama d.d. iz sektora prodaja, marketing, IT i hotel Jama te ugovorni obrađivači koji su na osnovi radnog zakonodavstva, ugovora o obradi osobnih podataka, ugovora o zaštiti povjerljivih podataka i slično obvezani na zaštitu osobnih podataka pojedinaca u skladu sa zakonodavstvom.

Detaljnije informacije o kategorijama korisnika i ugovornih obrađivača možete dobiti na zahtjev koji se šalje na adresu info@postojnska-jama.eu.

4. Ugovorna obrada osobnih podataka

Pojedine radnje u vezi s osobnim podatcima možemo povjeriti drugim osobama (ugovornim obrađivačima). Ugovorni obrađivači mogu povjerene podatke obrađivati isključivo uime ponuđača, u granicama ponuđačeva ovlaštenja (u pismenom ugovoru odnosno drugom pravnom aktu) i u skladu sa svrhom definiranom u ovoj Politici.

5. Posredovanje osebnih podatkov v tretje države

Društvo Postojnska jama d.d. ne šalje prikupljene podatke u treće države, osim u slučaju kad vam elektroničke poruke šaljemo putem internetske platforme MailChimp. Na toj su internetskoj platformi pohranjeni osobni podatci za slanje poruka koje su namijenjene za lakšu provedbu ugovora (ime, prezime, elektronička pošta, telefonski broj, država), slanje obavijesti o posebnim ponudama i novostima za poslovne korisnike (ime, prezime, elektronička pošta, telefonski broj, poduzeće) i slanje obavijesti o posebnim ponudama i novostima za pojedince (ime, prezime, elektronička pošta, telefonski broj, država).

Internetska platforma MailChimp u svojim Općim uvjetima uporabe i Politici privatnosti osigurava poštovanje pravila iz GDPR-a i potvrđuje da je dobila certifikat sukladnosti s EU-SAD štitom privatnosti (EU-U.S. Privacy Shield Framework). To je moguće provjeriti u evidenciji imatelja certifikata sukladnosti sa štitom privatnosti koju vodi Ministarstvo trgovine SAD-a, a dostupna je na https://www.privacyshield.gov/list.

6. Zaštita osobnih podataka

Društvo Postojnska jama d.d. za osiguravanje zaštite osobnih podataka provodi sve potrebne pravne, organizacijske i odgovarajuće logističko-tehničke postupke i mjere, ili samo na osnovi internih akata ili putem svojih ugovornih partnera, tako da se:

 • štite prostori, oprema i sistemsko-programska oprema, uključujući ulazno-izlazne jedinice;
 • štiti aplikacijska programska oprema kojom se obrađuju osobni podatci;
 • sprječava neovlašten pristup osobnim podatcima prilikom njihova prijenosa, uključujući prijenos telekomunikacijskim sredstvima i mrežama;
 • osigurava učinkovit način blokiranja, uništenja, brisanja ili anonimizacije osobnih podataka;
 • omogućuje naknadno utvrđivanje kad su pojedini osobni podatci upotrijebljeni i uneseni u zbirku podataka i tko je to učinio, i to za razdoblje na koje se pojedini podatci pohranjuju.

7. Rok čuvanja osobnih podataka

Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o osnovi i svrsi obrade pojedine kategorije osobnih podataka. Osobni podatci čuvaju se samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje svrhe zbog koje su se prikupljali ili dalje obrađivali. Nakon ispunjenja svrhe obrade, ako ne postoji druga pravna osnova ili ako je to potrebno za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva, osobni podatci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju.

Osobne podatke koje obrađujemo na osnovi ugovora čuvamo na razdoblje koje je potrebno za provedbu ugovora i još 5 godina nakon njegova prestanka, osim u slučajevima kad između nas i pojedinca na kojeg se osobni podatci odnose dođe do spora u vezi s ugovorom; u takvom slučaju podatke čuvamo još 5 godina nakon pravomoćnosti sudske ili arbitražne odluke ili nagodbe ili, ako nije bilo sudskog spora, 5 godina od dana mirnog rješavanja spora. Računi se čuvaju još 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom koji regulira područje poreza na dodanu vrijednost.

Osobni podatci dobiveni na osnovi privole za provedbu marketinških aktivnosti čuvaju se do opoziva privole.

8. Prava pojedinca

Ako pojedinac želi dobiti podatke o svim svrhama u koje društvo Postojnska jama d.d. upotrebljava njegove osobne podatke, može to zahtijevati ostvarenjem prava na pristup. Postojnska jama d.d. poslat će mu detaljni popis svih obrada njegovih osobnih podataka te njihove pravne osnove.

Postojnska jama d.d. pojedincima čije osobne podatke obrađuje osigurava mogućnost ostvarivanja svojih prava, ponajprije pravo na pristup osobnim podatcima i ispravak ili brisanje osobnih podataka te ostvarenje prava na prigovor. Pojedinac može podnijeti zahtjev na način koji omogućuje njegovu identifikaciju (npr. usmeni zahtjev na zapisnik u sjedištu društva Postojnska jama d.d., pismeni zahtjev na adresu Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna). Kopiju osobnih podataka koji se obrađuju odnosno zahtijevane informacije moramo pojedincu dostaviti besplatno. Za dodatne kopije koje zahtijeva pojedinac možemo zaračunati razumnu pristojbu uz uzimanje administrativnih troškova u obzir. A kad su zahtjevi pojedinca očito neutemeljeni ili pretjerani, posebno jer se ponavljaju, možemo (1) zaračunati razumnu pristojbu, pri čemu uzimamo u obzir administrativne troškove dostave informacija ili poruke ili provedbu zahtijevane mjere ili (2) odbiti djelovati u vezi sa zahtjevom.

Pojedinac ima pravo na pristup svojim osobnim podatcima koji su prikupljeni u vezi s njim te na jednostavno ostvarenje tog prava u razumnim vremenskim intervalima kako bi se upoznao s obradom i provjerio njezinu zakonitost (pravo na obaviještenost).

Pojedinac ima pravo od društva Postojnska jama d.d. dobiti potvrdu obrađuju li se u vezi s njim osobni podatci, a kad je odgovor potvrdan, pristup osobnim podatcima i sljedeće informacije: svrhu obrade, vrste predmetnih osobnih podataka, korisnike ili kategorije korisnika kojima su osobni podatci otkriveni ili kojima će biti otkriveni, rok čuvanja osobnih podataka, postojanje prava da se od upravitelja zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u vezi s pojedincem, ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu, pravo na podnošenje žalbe kod mjerodavnog tijela kad osobni podatci nisu prikupljeni kod pojedinca na kojeg se odnose, sve dostupne informacije u vezi s njihovim izvorom i postojanje automatiziranog donošenja odluka.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo zahtijevati da bez nepotrebnog odgađanja ispravimo netočne osobne podatke u vezi s njim (pravo na ispravak). Pojedinac uz poštovanje svrha obrade ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka. Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo dobiti osobne podatke u vezi s njim koje je proslijedio upravitelju u strukturiranom, opće upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku (pravo na prenosivost). Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo zahtijevati da bez nepotrebnog odgađanja izbrišemo osobne podatke u vezi s njim u sljedećim slučajevima: (1) osobni podatci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni ili bilo kako drugačije obrađivani, (2) pojedinac opoziva privolu na osnovi koje se provodi obrada, a za obradu ne postoji nikakva druga pravna osnova, (3) pojedinac podnosi prigovor u vezi s obradom, a za obradu ne postoje nikakvi prevladavajući zakoniti razlozi, (4) osobni podatci su obrađeni nezakonito, (5) kad tako određuje zakon (pravo na brisanje).

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci ima pravo zahtijevati da ograničimo obradu njegovih osobnih podataka kad se dogodi jedan od sljedećih slučajeva: (1) pojedinac osporava točnost podataka, i to za razdoblje koje nam omogućuje provjeriti njihovu točnost, (2) obrada je nezakonita i pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe, (3) više ne trebamo osobne podatke u svrhe obrade, nego ih pojedinac treba za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva, (4) pojedinac je podnio žalbu u vezi s obradom podataka dok se ne provjeri prevladavaju li zakoniti razlozi upravitelja nad razlozima pojedinca (pravo na ograničenu obradu). Kad je obrada osobnih podataka ograničena u skladu s navedenim, takvi se osobni podatci, uz iznimku njihove pohrane, obrađuju samo uz privolu pojedinca na kojega se odnose ili za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva ili zbog zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe. Prije opoziva ograničenja obrade o tome ćemo obavijestiti pojedinca.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podatci bez zadiranja u bilo koje drugo pravno sredstvo ima pravo (i) društvu Postojnska jama d.d. putem elektroničke pošte info@postojnska-jama.eu podnijeti žalbu u vezi s obradom svojih osobnih podataka i (ii) podnijeti žalbu nadzornom tijelu (u Sloveniji je to Povjerenik za informiranje) ako smatra da obrada osobnih podataka u vezi s njim krši propise o zaštiti osobnih podataka (pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu).

9. Dodatne informacije kad podatci nisu dobiveni od pojedinca

Osobni podatci koji nisu izravno dobiveni od pojedinca dostupni su kod društva Postojnska jama d.d. na zahtjev pojedinca. Pojedinac ima pravo dobiti sve dostupne informacije u vezi s njihovim izvorom.

10. Pravila uporabe kolačića

Kolačići koje postavljamo u vašem pretraživaču anonimno prikupljaju određene informacije o vašem posjetu internetskom mjestu. Omogućuju da možemo osigurati rad svih funkcija internetskog mjesta, prilagoditi određene sadržaje posebno za vas i analizom posjeta stalno poboljšavati internetsko mjesto.

 • Nužni kolačići
  Zahtijevani kolačići omogućuju osnovne funkcije kao što su navigacija po internetskoj stranici i pristup posebnim dijelovima internetske stranice. Internetska stranica bez tih kolačića korisniku ne osigurava potpuno funkcioniranje. Tu se ubrajaju i kolačići namijenjeni za prilagođavanje ponašanja ili izgleda internetskog mjesta prilikom sljedećih posjeta, na primjer za prikaz na odabranom jeziku.
 • Kolačići za praćenje statistike
  Kolačići za statistiku anonimno prikupljaju i javljaju informacije vlasnicima internetskih mjesta. Time im pomažu razumjeti kako posjetitelji upotrebljavaju internetsku stranicu i na osnovi tih informacija poboljšati korisničko iskustvo.
 • Kolačići za oglašavanje i profiliranje korisnika
  Kolačići za reklamiranje anonimno prikupljaju podatke o vašim posjetima internetskim stranicama. Upotrebljavaju ih oglašivači kako bi vam prikazali oglase koji su pogodniji i zanimljiviji za vas. Upotrebljavaju se i za sprječavanje prikazivanja oglasa koje je korisnik već vidio.

Detaljan opis pojedinih kolačića i vrijeme njegove instalacije vidljivi su u sljedećoj tablici:

Potrebni kolačići

Potrebni kolačići internetsku stranicu čine upotrebljivom jer omogućuju osnovne funkcije kao što su navigacija po stranici i pristup sigurnim područjima internetske stranice. Internetska stranica bez tih kolačića ne radi pravilno.

Naziv kolačića Servis Valjanost Opis
PHPSESSID Postojnska jama sesija Kolačić stvaraju aplikacije na osnovi jezika PHP. To je identifikator opće namjene koji se upotrebljava za održavanje varijabli korisničkih sesija. Obično je to slučajno generirani broj, njezina je upotreba specifična za internetsko mjesto, a dobar je primjer održavanje statusa prijavljenog korisnika među stranicama.
PHPSESSID tickets.postojnska-jama.eu sesija Kolačić stvaraju aplikacije na osnovi jezika PHP. To je identifikator opće namjene koji se upotrebljava za održavanje varijabli korisničkih sesija. Obično je to slučajno generirani broj, njezina je upotreba specifična za internetsko mjesto, a dobar je primjer održavanje statusa prijavljenog korisnika među stranicama.
_iCD2 Postojnska jama godina Upotrebljava se za pohranu odluka korisnika o kolačićima. Valjanost kolačića određena je od strane korisnika.
lang Postojnska jama godina -

Kolačići za praćenje statistike

Kolačići za statistiku pomažu vlasnicima internetskih stranica razumjeti kako posjetitelji upotrebljavaju internetsku stranicu tako da anonimno prikupljaju i javljaju im informacije.

Naziv kolačića Servis Valjanost Opis
_ga Google Analytics 2 godine Koristi se za razlikovanje korisnika.
_ga_(container-id) Google Analytics 2 godine Koristi se za nastavak stanja sesije.
_ga Google Analytics 2 godine Provodi registraciju jedinstvenog identiteta (ID) koji se upotrebljava prilikom kreiranja statističkih podataka o tome kako posjetitelj upotrebljava internetsku stranicu.
_gat Google Analytics sesija Aplikacija Google Analytics upotrebljava kolačić za reguliranje broja zahtjeva.
_gat_t1 Google Analytics sesija Aplikacija Google Analytics upotrebljava kolačić za reguliranje broja zahtjeva.
_gid Google Analytics sesija Provodi registraciju jedinstvenog identiteta (ID) koji se upotrebljava prilikom kreiranja statističkih podataka o tome kako posjetitelj upotrebljava internetsku stranicu.

Kolačići za marketing

Kolačići za marketing upotrebljavaju se za praćenje korisnika putem internetskih stranica. Svrha je prikazivanje oglasa koji su pogodni i zanimljivi za pojedinog korisnika.

Naziv kolačića Servis Valjanost Opis
id .doubleclick.net godina dana To je područje u vlasništvu Doubleclicka (Google) Glavna je djelatnost: Doubleclick je Googleova razmjena ponuda za oglašavanje u stvarnom vremenu.
APISID Google godina dana Kolačić za različite usluge pretraživača Google.
SSID Google godina dana Kolačić za različite usluge pretraživača Google.
PREF Google godina dana Preferencije pretraživača Google.
SID Google godina dana Kolačić za različite usluge pretraživača Google.
SAPISID Google godina dana Kolačić za različite usluge pretraživača Google.
HSID Google godina dana Kolačić za različite usluge pretraživača Google.
SID YouTube godina dana Sadržaji YouTubea.
HSID YouTube godina dana Sadržaji YouTubea.
demographics YouTube godina dana Sadržaji YouTubea.
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube mjesec Sadržaji YouTubea.
PREF YouTube 5 godina Preferencije medija YouTube.
APISID YouTube godina dana Sadržaji YouTubea.
GPS YouTube 30 minuta Sadržaji YouTubea.
SSID YouTube godina dana Sadržaji YouTubea.
LOGIN_INFO YouTube godina dana Sadržaji YouTubea.
YSC YouTube sesija Sadržaji YouTubea.
SAPISID YouTube godina dana Sadržaji YouTubea.

Politiku uporabe kolačića društva Postojnska jama d.d. prema potrebi ćemo nadopunjavati o čemu ćemo vas odgovarajuće obavijestiti.

Ova Politika objavljena je na internetskom mjestu www.postojnska-jama.eu i na snazi je od 5. lipnja 2018. nadalje.